Науково-дослідницька робота кафедри у 2019-2020 навчальному році

Наукова та науково-дослідницька робота на кафедрі філології та лінгводидактики велася згідно з річним планом наукової роботи на 2019-2020 навчальний рік і тематичним планом.

Об’єкт дослідження – лінгводидактичні основи мовної підготовки іноземних громадян на початковому етапі навчання.

Мета роботи: залучення традиційних і новітніх методик викладання мов студентам-іноземцям підготовчого відділення з у рахуванням психолого-педагогічних особливостей викладання російської й української мов як іноземних.

Методи дослідження: психолого-педагогічні спостереження за навчальним процесом, систематизація та узагальнення педагогічного досвіду, аналіз відповідної наукової літератури, розробка та залучення новітніх лінгводидактичних стратегій.

За звітний період було розроблено тематичні та граматичні матеріали  для використання SMART board (російська мова як іноземна, українська мова як іноземна) та широкий спектр навчальних матеріалів для дистанційного та віддаленого навчання із використанням ресурсів мережі Інтернет, опубліковано 1 монографію у далекому зарубіжжі та 2 навчальних посібники у співавторстві із колегами з інших ЗВО Харкова. Викладачами кафедри було опубліковано 30 статей й тез, у тому числі 4 у збірниках ВАК; проголошено 36 доповідей на 6 міжнародних науково-методичних, науково-технічних і науково-практичних конференціях і семінарах, у тому числі у далекому зарубіжжі (м. Печ, Угорщина), опубліковано 25 статей за участю студентів-іноземців під науковим керівництвом викладачів кафедри. Кафедрою було організовано та проведено Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам» (20 лютого 2020 р.)...

Внутренняя ссылка открывается в текущем окнеДалі...

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи підготовки іноземних студентів»

Незважаючи на важку епідеміологічну ситуацію, вже традиційно у середині осені кафедра філології та лінгводидактики Харківського національного автомобільно-дорожнього університету провела чергову міжнародну науково-практичну конференцію "Проблеми та перспективи мовної підготовки іноземних студентів". Цьогорічну конференцію було присвячено 90-літньому ювілею нашого університету. З огляду на карантині обмеження в країні та світі захід було проведено у дистанційному форматі із залученням ресурсів мережі Інтернет. Проте це не стало перешкодою для зацікавлених учасників: сьогодні викладачів із різних міст України, а також гості з близького зарубіжжя - Білорусі та Казахстану - взяли участь у конференції та долучилися до обговорення...

Внутренняя ссылка открывается в текущем окнеДалі...

Публікації викладачів кафедри

Міжнародна науково-практична конференція іноземних студентів

14 травня 2020 року відбулася 82 міжнародна науково-практична конференція іноземних студентів «Мовна особистість у полікультурному світі». Традиційно на конференції працювали 2 секції: «Міжкультурна комунікація у сучасному світі» (голова – доц. Безкоровайна Л.С., секретар – ст. викл. Малихіна Ю.О.) і «Актуальні питання мовознавства: компаративний аспект» (голова – доц. Опришко Н.О., секретар – викл. Гайдей К.І.). З доповідями виступили студенти з Марокко, Конго, Єгипту, Палестини, Ірану, Китаю, Монголії, Індії, Німеччини, Франції, Туреччини. У роботі конференції взяли участь іноземні студенти з інших вишів України (медична стоматологічна академія, Полтава) та Харкова (національний університет імені В.Н. Каразіна, національний університет будівництва та архітектури, національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка)...

Внутренняя ссылка открывается в текущем окнеДалі...