Науково-дослідницька робота кафедри у 2019-2020 навчальному році

Наукова та науково-дослідницька робота на кафедрі філології та лінгводидактики велася згідно з річним планом наукової роботи на 2019-2020 навчальний рік і тематичним планом.

Об’єкт дослідження – лінгводидактичні основи мовної підготовки іноземних громадян на початковому етапі навчання.

Мета роботи: залучення традиційних і новітніх методик викладання мов студентам-іноземцям підготовчого відділення з у рахуванням психолого-педагогічних особливостей викладання російської й української мов як іноземних.

Методи дослідження: психолого-педагогічні спостереження за навчальним процесом, систематизація та узагальнення педагогічного досвіду, аналіз відповідної наукової літератури, розробка та залучення новітніх лінгводидактичних стратегій.

За звітний період було розроблено тематичні та граматичні матеріали  для використання SMART board (російська мова як іноземна, українська мова як іноземна) та широкий спектр навчальних матеріалів для дистанційного та віддаленого навчання із використанням ресурсів мережі Інтернет, опубліковано 1 монографію у далекому зарубіжжі та 2 навчальних посібники у співавторстві із колегами з інших ЗВО Харкова. Викладачами кафедри було опубліковано 30 статей й тез, у тому числі 4 у збірниках ВАК; проголошено 36 доповідей на 6 міжнародних науково-методичних, науково-технічних і науково-практичних конференціях і семінарах, у тому числі у далекому зарубіжжі (м. Печ, Угорщина), опубліковано 25 статей за участю студентів-іноземців під науковим керівництвом викладачів кафедри. Кафедрою було організовано та проведено Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам» (20 лютого 2020 р.)...

Внутренняя ссылка открывается в текущем окнеДалі...

ХIII Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов»

Уже традиционно конференциальная осень в Харькове началась с Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, где на факультете подготовки иностранных граждан 11 октября 2018 года была организована и проведена конференция «Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов».

Цель конференции заключалась в обсуждении актуальных вопросов и перспектив развития методики преподавания языков иностранным студентам, в обмене опытом применения различных педагогических технологий, а также в привлечении студентов к аудиторной и дистанционной подготовки в учреждениях высшего образования...

Внутренняя ссылка открывается в текущем окнеДалее...

Публікації викладачів кафедри

Міжнародна науково-практична конференція іноземних студентів

14 травня 2020 року відбулася 82 міжнародна науково-практична конференція іноземних студентів «Мовна особистість у полікультурному світі». Традиційно на конференції працювали 2 секції: «Міжкультурна комунікація у сучасному світі» (голова – доц. Безкоровайна Л.С., секретар – ст. викл. Малихіна Ю.О.) і «Актуальні питання мовознавства: компаративний аспект» (голова – доц. Опришко Н.О., секретар – викл. Гайдей К.І.). З доповідями виступили студенти з Марокко, Конго, Єгипту, Палестини, Ірану, Китаю, Монголії, Індії, Німеччини, Франції, Туреччини. У роботі конференції взяли участь іноземні студенти з інших вишів України (медична стоматологічна академія, Полтава) та Харкова (національний університет імені В.Н. Каразіна, національний університет будівництва та архітектури, національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка)...

Внутренняя ссылка открывается в текущем окнеДалі...