XXVІ Міжнародна науково-практична конференція «Викладання мов у закладах вищої освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки

6-7 червня 2024 року кафедрою мовної підготовки сумісно з кафедрою мовної та профільної підготовки Навчально-наукового інституту міжнародної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна було проведено XXVІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Викладання мов у закладах вищої освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки».  Співорганізаторами конференції також виступили наші колеги з Варшавського університету (Польща), Загребського університету (Хорватія) та Стамбульського університету (Туреччина).

Робота конференції здійснювалась у 6 секціях (Психолого-педагогічні основи   методики  викладання   мов у закладах вищої освіти: проблеми тестування у викладанні мов. Лінгвістичні основи методики викладання мов у закладах вищої освіти. Міжпредметна координація у викладанні мов і професійно орієнтоване навчання мови у закладах вищої освіти. Нові технології у викладанні мов у закладах вищої освіти. Лінгвокультурологічний аспект у викладанні іноземних мов. Дистанційна мовна та профільна підготовка: можливості та виклики у кризових умовах.) 

Конференція проходила в онлайн-дистанційному та заочному форматах.  Учасниками конференції стали 133 науковця з України, Словаччини, Чехії, Туреччини, Польщі, Хорватії, Грузії тощо. Активною участю відзначилися  наші колеги з українських ЗВО – Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Київського національного університету  імені Тараса Шевченка, Київського національного лінгвістичного університету,  Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Національного технічного університету «ХПІ», Дніпровського національного університету імені О. Гончара, Національного університету «Запорізька політехніка», Хмельницького національноо університету, Ужгородського національного університету, Харківського національного університету внутрішніх справ  та ін.

Доповіді викладачів нашої кафедри (Моргунова Н. С. Лінгвокоучинг у мовній підготовці іноземних студентів; Рязанцева Д.В. Міжкультурна комунікація в навчанні студентів технічних спеціальностей: використання фразеології; Семененко І. Є. Застосування електронних засобів навчання у процесі викладання української мови як іноземної; Уварова Т.Ю. Удосконалення навчання з української мови для нефілологічних спеціальностей засобами дистанційного навчання) викликали щирий інтерес у колег,  були з були заслухані з інтересом, в дружній діловій атмосфері, активних та плідних діалогах.

Збірник наукових праць за матеріалами роботи конференції буде розміщено на сайті кафедри.

Кафедра мовної підготовки висловлює щиру подяку учасникам конференції за активну участь та плідну співпрацю і бажає подальшої творчої наснаги та співпраці у майбутньому!