АКРЕДИТАЦІЯ: ВІЗІЯ СТЕЙКХОЛДЕРА

25 жовтня 2021 року завідувач кафедри українознавства Н.В.Нікуліна взяла участь у  плановій онлайн-зустрічі експертної групи зі стейкхолдерами під час проведення акредитаційної експертизи з використанням технічних засобів відеозв’язку за спеціальністю «035. Філологія» освітньо-наукової програми «Філологія» (ID у ЄДЕБО 36965) за третім рівнем вищої освіти (справа №1764/АС-21) у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди.

Упродовж багатьох десятиліть на українському мовно-літературному факультеті імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди успішно функціонує аспірантура та докторантура з філологічних дисциплін, а також спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій філологічного профілю, що заклало міцний фундамент у якісну підготовку цим закладом висококваліфікованих фахівців у галузі філології. Саме тому аспірантам ХНПУ імені Г.С.Сковороди завжди раді в ХНАДУ.