84-а Міжнародна студентська наукова конференція

12 квітня 2022 року у межах 84-ої Міжнародної студентської наукової конференції відбулася робота секції кафедри мовної підготовки, в якій взяли активну участь не лише іноземні студенти зі своїми науковими керівниками нашого університету, а й представники інших закладів вищої освіти України, зокрема ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, НТУ «ХПІ», ОНЕУ. Усі доповіді були цікавими й різноманітними, супроводжувалися жвавим обговоренням. На жаль, представник із ХНУБА не мав можливості вийти на зв’язок. Отже, з 14-и запланованих доповідей було заслухано 13, з них 9 – студентів-іноземців основних факультетів ХНАДУ. Метою проведення конференції, що пройшла у дистанційному форматі з використанням технології Zoom, було сприяння подальшому розвиткові наукових досягнень іноземних студентів у галузі гуманітарних, технічних, історичних та соціально-економічних наук; формування їхніх загальнокультурних, професійних та лінгвопредметних компетенцій; розвиток міжкультурної комунікації. Доповіді, що були заслухані на конференції, свідчать про те, що студенти-іноземці ЗВО України разом зі своїми науковими керівниками активно працюють над вирішенням сучасних проблем, пов'язаних із питаннями міжкультурної комунікації, мовної підготовки, впровадження новітніх педагогічних технологій у процес навчання, а також досліджують різні проблеми гуманітарних, соціальних, економічних, історичних та технічних наук. Кафедра мовної підготовки висловлює подяку всім, хто долучився до роботи конференції! Бажаємо подальших успіхів у науковій діяльності та сподіваємося на плідну співпрацю наступного року! З надією та вірою у нашу силу, єдність та перемогу продовжуємо працювати у цей складний для нас і країни час! Здоров’я і мирного неба над головою усім нам!