Нікітіна Тетяна Борисівна

   З 2012 р. очолює кафедру природних і гуманітарних дисциплін Харківського національного автомобільно-дорожнього університету Тетяна Борисівна Нікітіна. Тетяна Борисівна народилася 21 серпня 1976 р. у місті Харкові. У 1993 р. вступила до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» на спеціальність «Інформаційні системи в менеджменті та управлінні», після закінчення якого отримала кваліфікацію «менеджер-інженер-аналітик» по кафедрі автоматизованих систем управління.
   З 2001 до 2002 рр. пройшла стажування у Ліонському університеті (Франція), де опанувала французьку мову. Впродовж трьох років була учасником міжнародного проекту TEMPUS (Україна, Росія, Франція) та стипендіатом Європейської комісії.
У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію з питань оптимального керування електромеханічними системами з урахуванням від’ємного тертя. У 2012 р. їй присвоєно вчене звання доцента по кафедрі системного аналізу і управління НТУ «ХПІ».
   У 2012 р. захистила докторську дисертацію по багатокритеріальному синтезу нелінійного робастного керування багатомасовими електромеханічними системами з нелінійним навантаженням.
   Сфера її наукових інтересів пов’язана із сучасними проблемами синтезу складних електромеханічних систем із урахуванням різноманітних вимог їх роботи у різних режимах. Т. Б. Нікітіна є відомим вченим у галузі синтезу систем високоточного керування, фундатором теорії багатокритеріального синтезу нелінійного робастного керування різноманітними технічними об’єктами та технологічними процесами.
Найважливішим напрямком її педагогічної діяльності є робота з іноземними студентами. Основні зусилля вона спрямовує на створення і розвиток науково-технічних, науково-методичних посібників та навчальних програм з викладання технічних і гуманітарних дисциплін іноземним студентам. Вільно володіє французькою та англійською мовами, що сприяє поліпшенню контактів з іноземними студентами при викладанні дисциплін.