БАСОВА АННА ОЛЕКСАНДРІВНА

 

Прізвище, ім’я, по батькові: БАСОВА АННА ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада: доцент кафедри природничих і гуманітарних дисциплін (ПіГД)

Науковий ступінь: кандидат історичних наук.

Електронна пошта: Anna_Basova@ukr.net

Освіта: закінчила факультет дошкільного виховання Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди у 2004 році, отримала диплом спеціаліста за спеціальністю: дошкільне виховання; кваліфікація: вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання, логопед.

В 2006 році отримала диплом магістра Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, історичний факультет за спеціальністю: історія; кваліфікація: історик, викладач історії та суспільно-політичних дисциплін.

З грудня 2011 року по теперішній час працює: в ХНАДУ на кафедрі ПіГД з 2013 року займає посаду доцента кафедри ПіГД. У грудні 2012 року захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата історичних наук.

З метою викладання дисципліни «Основи економічної теорії» впродовж 2012 року пройшла стажування на кафедрі економічної теорії факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу та кафедри соціально-економічних наук центру міжнародних відносин ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

Навчальна діяльність: викладає дисципліни «Країнознавство» та «Основи економічної теорії» в системі довузівської підготовки іноземних громадян.

Басова А.О. є автором навчальних програм з навчальних дисциплін «Країнознавство», «Історія», «Основи економічної теорії» та «Економічна і соціальна географія»; автором дистанційного курсу «Країнознавство» та комп'ютерних завдань та тестів; співавтором навчального посібника з країнознавства (має Дозвіл ХНАДУ); співавтором словників термінів з країнознавства (англійський, іспанський, французький, китайський, в'єтнамський, монгольський).

Басова А.О. бере активну участь у роботі кафедри та факультету, виступає з доповідями на міжнародних наукових конференціях.

Наукові інтереси: історія України та Харківщини на початку ХХ ст., економічна теорія.