Навчально-методична робота

Для успішного навчання іноземних студентів на кафедрі

1. Формується штат висококваліфікованих викладачів, які досконало володіють методикою викладання дисциплін іноземним студентам

2. Розроблюються та застосовуються традиційні навчальні комплекси з дисциплін, що включають:

 • введення у дисципліну (для раннього вводу дисциплін на 5-9 тижні   навчання),
 • навчальний посібник,
 • збірник завдань (задач та вправ),
 • лабораторний практикум,
 • робочий зошит,
 • словник термінів,
 • засоби діагностики (вступні тести, збірники завдань для поточних, модульних (циклових) та підсумкових контролів, матеріали для заліків і іспитів)

3. Запроваджуються інформаційні технології і засоби мультимедіа з формуванням та розробкою:

 • комп′ютерних презентацій;
 • слайдових і відеодемонстрацій (адаптивні ряди для лекцій, практичних та семінарських занять);
 • інтерактивних мовних тренажерів;
 • віртуальних інтерактивних лабораторних робіт;
 • навчальних та контролюючих комп′ютерних програм;
 • дистанційних курсів

Комп"ютерні тести

 

Дистанційні курси

Мовні тренажери

 

Завдання в Hot Potato

 

Навчальні комплекси

 

Презентації

Інтерактивні лабораторні роботи

 

Відеодемонстрації