На кафедрі підготовлені і захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

     Викладач кафедри С.В. Солонська у листопаді 2016 року захистила кандидатську дисертацію за темою: “Моделі, метод та інформаційна технологія обробки сигналів в інтелектуальних радіолокаційних комплексах”. Їй присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю інформаційні технології.

Викладач кафедри М. А. Волосюк у березні 2014 року захистила кандидатську дисертацію за темою:"Релаксація механічних  напружень  в кристалічних тілах з ГЦК решіткою (Cu, KCl, NaCl) поблизу концентраторів напружень". Їй присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук із спеціальності фізика твердого тіла.

Викладач кафедри А. О. Басова у грудні 2012 року захистила кандидатську дисертацію за темою: "Соціальна опіка в Харкові (кінець 1919-1934рр)". Їй присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук із спеціальності історія України.

Викладач кафедри Т. А. Шмоніна у листопаді 2012 року захистила кандидатську дисертацію за темою: "Педагогічні умови природничо-наукової підготовки іноземних студентів на підготовчих факультетах висщих навчальних закладів"

Викладач кафедри О. Ю. Свистунову 2009 роцi захистив кандидатську дисертацію за темою: "Модельний експеримент як засіб формування наукових понять у старшокласників у процесі вивчення електродинаміки" за спеціальністю "Теорія і методика навчання (фізика)".