Рязанцева Дар'я Володимирівна

Прізвище, ім’я, по батькові: РЯЗАНЦЕВА ДАР’Я ВОЛОДИМИРІВНА

Посада: доцент кафедри мовної підготовки

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Електронна пошта: nannyhelp24@remove-this.gmail.remove-this.com

Внешняя ссылка открывается в новом окнеGoogle Academy

Внешняя ссылка открывается в новом окнеORCID

Внешняя ссылка открывается в новом окнеМетодичний кабінет

Освіта: закінчила філологічний факультет Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди у 2009 році, отримала диплом за спеціальністю «викладач української мови та літератури». По закінченні університету навчалася в очній аспірантурі, яку закінчила відповідно до плану підготовки аспірантів.

Працює в ХНАДУ з 2013 року, займала спочатку посаду викладача кафедри мовної підготовки, з 2014 року – посаду старшого викладача кафедри мовної підготовки, з 2015 року – доцента кафедри.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію «Прикметник сучасної української мови у вимірах граматики оцінки» й отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Навчальна діяльність: викладає дисципліну «Російська/українська мова як іноземна».

Співавтор навчальних планів і програм з навчальних дисциплін «Російська мова як іноземна», «Українська мова як іноземна», автор монографій «Прикметник сучасної української мови у вимірах граматики оцінки», «Аксіологічний потенціал прикметникових форм у функційних стилях української мови», співавтор навчального посібника з фонетики для іноземних студентів «Культура усного мовлення: фонетичний аспект».

Бере активну участь у науковій та методичній роботі, виступає з доповідями на міжнародних наукових семінарах і конференціях, є автором понад 50 наукових публікацій.

Наукові інтереси: лінгвістика; актуальні проблеми мовної підготовки іноземних студентів.