Прилуцька Людмила Анатоліївна

Прізвище, ім’я, по батькові: ПРИЛУЦЬКА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА

Посада: доцент кафедри мовної підготовки

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: sci_khadi@remove-this.ukr.remove-this.net

Внешняя ссылка открывается в новом окнеGoogle Academy

Внешняя ссылка открывается в новом окнеORCID

Внешняя ссылка открывается в новом окнеМетодичний кабінет

Освіта: закінчила історичний факультет Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 2003 року, отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Історія» та здобула кваліфікацію історика, викладача історії та суспільно-політичних дисциплін. Другу вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» здобула на економічному факультеті Харківського інституту економіки ринкових відносин і менеджменту (2004 р.)

Прилуцька Л.А. працює в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті з 2007 року, спочатку бібліотекарем, з квітня 2007 року – викладачем кафедри українознавства, а через рік – була обрана на посаду доцента. За цей час була помічником декана з наукової роботи факультету транспортних систем, координувала роботу Студентського наукового товариства і виконувала роботу помічника вченого секретаря ХНАДУ по роботі зі студентами. З січня 2014 року – вчений секретар університету. З вересня 2021 року – доцент кафедри мовної підготовки за сумісництвом.

Дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 «Історія України» успішно захистила 2007 року. 2012 року було присвоєно вчене звання доцента.

Автор і співавтор понад 80 публікацій, з них 6 навчальних посібників, з яких три – мають гриф МОН України, автор 4-х колективних монографій, 17 публікацій у вітчизняних та іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, з яких одна у періодичному виданні, включеному до наукометричної бази Web of Science. Неодноразово виступала офіційним опонентом.

З жовтня 2019 стала експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Лауреат міського конкурсу «Молода людина року» в номінації «Наукова діяльність» (2011р.), переможець обласного конкурсу «Молодий новатор Харківщини» в номінації «Краща публікація в інновації» (2014 р.), стипендіат у сфері науки імені В.Н. Каразіна (з гуманітарних наук) Харківської обласної державної адміністрації (наказ № 267 від 22.05.2015 р.), переможець конкурсу «Найкращі викладачі очима студентів Харківського національного автомобільно-дорожнього університету» (2017 р.), переможець обласного конкурсу «Молодий новатор Харківщини» (2018 р.). Дійсний член Транспортної Академії України (2019 р.).

Додаткова освіта:

Інститут вищої освіти НАНП України. Навчання за програмою підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників у межах проєкту «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти» (сертифікат щодо складання тесту для перевірки базових знань стосовно забезпечення якості вищої освіти, серія ПК-21707620 №193/19, квітень 2019 р.).

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти:• Курс «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг» (наданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Сертифікат виданий 22.09.2019 р.); • Курс «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах» (наданий викладачами курсу через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Сертифікат виданий 18.01.2021 р.); • Успішно пройшла тренінг для керівників експертних груп і отримала сертифікат про підвищення кваліфікації експерта Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (реєстраційний № 0210/2021(172) від 21 травня 2021 року).

Курси на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus (сертифікати про успішне закінчення курсів): • «Навчаймося вчитися: Потужні розумові інструменти для опанування складних предметів» (01.2019 р.); • «Наука повсякденного мислення»(02.2017 р.); • «Новітня історія України: від початку Другої світової війни до сучасності» (01.2016 р.); • «Інформаційні війни»(11.2015 р.); • «Комунікаційні інструменти для побудови репутації» (05.2015 р.).

Курси в студії онлайн-освіти EdEra: • онлайн-курс про роботу з архівами КДБ «Розсекречені» (21.04.2020 р.); • онлайн-курс «Бери і роби» (12.04.2020 р.).

World Intellectual Property Organization (WIPO, Geneva, Switzerland) закінчила курси дистанційного навчання з основ інтелектуальної власності (з 23 лютого по 7 квітня 2015 року; сертифікат про успішне закінчення курсів).

Харківський національний автомобільно-дорожній університет. Підвищення кваліфікації на курсах: • «Дистанційне навчання» (Свідоцтво № 20469, 2010 р.) • «Мотивація навчально-пізнавальної діяльності студентів під час вивчення дисциплін (за фахом)» (Свідоцтво СПК № 309750, 2007 р.)

Інститут Політичної Освіти та Офіс Координаторів проєктів ОБСЄ в Україні. Закінчила школу молодого лідера «Нова молодь – нова Україна» (2005 р.)