Серед них вчені та викладачі 13 закладів вищої освіті м. Харкова (ХНАДУ, ХНМУ, ХНУБА, НТУ «ХПІ», ХНУРЕ, Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського, ХНУ міського господарства ім. Бекетова, Національної академії нацгвардії України, ХНТУСГ ім. П.Василенка, Українського державного університету залізничного транспорту, Національного фармацевтичного університету, Харківської загальноосвітньої онлайн-школи «Альтернатива» ). У семінарі також взяли участь представники чотирьох ЗВО України з Кривого Рогу, Запоріжжя, Полтави та Одеси. Учасниками семінару та авторами низки наукових публікацій були й представники закладів вищої освіти з Казахстану, В'єтнаму, Болгарії, Білорусі та Словаччини .

На семінарі обговорювалися наступні питання: 1) інноваційні тренди в методиці викладання мов іноземцям; 2) лінгвокультурологічні проблеми викладання української/російської мови як іноземної; 3) професійно- орієнтоване навчання іноземних студентів у закладах вищої освіти України та деякі інші.

Мета семінару полягала у пошуку рішень з актуальних проблем методики навчання іноземних студентів за умов нового полікультурного середовища. Розглядалися питання рішення проблем професійно-мовленнєвого спілкування, міжкультурної комунікації та психологічної адаптації іноземних студентів.

Доповіді, що були заслухані на семінарі, свідчать про те, що значна кiлькiсть сучасних фахiвцiв активно працює над вирішенням проблем, пов’язаних із питаннями досягнення відповідного рiвня професійної, мовної та мiжкультурної компетенцій, а також над впровадженням новітніх педагогічних технологій у мовну підготовку іноземних студентів ЗВО.

За матеріалами роботи семінару надруковано збірник наукових праць.