VII Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених

4 березня 2021 року кафедрою мовної підготовки було організовано та проведено VII Міжнародну науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти і молодих учених "Наукова ініціатива іноземних здобувачів вищої освіти та аспірантів" (Посвідчення УкрІНТЕІ). Метою проведення конференції було сприяння подальшому розвиткові наукових досягнень іноземних студентів у галузі гуманітарних, технічних та соціально-економічних наук; формування їхніх загальнокультурних, професійних та лінгвопредметних компетенцій; розвиток міжкультурної комунікації. У конференції взяли активну участь 125 іноземних студентів з Азербайджану, Афганістану, Гани, Індії, Китаю, Лівану, Мальдівської Республіки, Монголії, Молдови, Марокко, Нігерії, Пакистану, Судану, Танзанії, Туреччини, Узбекистану тощо. До організації конференції приєдналися наступні закордонні ЗВО: Казахський національний університет імені аль-Фарабі (м. Алмати, Казахстан), Бєльський державний університет імені Алеку Руссо (м. Бельци, Молдова), Білоруський державний медичний університет (м. Мінськ, Білорусь), Гродненський державний медичний університет (м. Гродно, Білорусь). У конференції також взяли активну участь наші вітчизняні колеги з Сумського державного університету, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Національного технічного університету "ХПІ", Харківського національного університету будівництва та архітектури та ін. Доповіді, що були заслухані на конференції, свідчать про те, що іноземні студенти закладів вищої освіти України та інших країн разом зі своїми науковими керівниками активно працюють над вирішенням сучасних проблем, пов'язаних із питаннями міжкультурної комунікації, мовної підготовки, впровадження новітніх педагогічних технологій у процес навчання; а також досліджують різні проблеми гуманітарних, соціальних, економічних та технічних наук. За матеріалами роботи Міжнародної науково-практичної конференції надруковано Начинается скачивание файлазбірник. Кафедра мовної підготовки висловлює подяку всім, хто долучився до роботи конференції! Бажаємо подальших успіхів у науковій діяльності та сподіваємося на плідну співпрацю наступного року!

To top