Навчальний процес з іноземними студентами на кафедрі спрямовано на розвиток освіченої особистості,здатної до набуття наукових знань, професiйної мобiльностi, швидкої адаптацiї до змiн і розвитку в соцiально-культурнiй сферi, в галузях технiки і технологій

Кафедра мовної підготовки пропонує для вивчення наступні дисципліни:

                                          1. Українська мова як іноземна

                                          2. Російська мова як іноземна

Навчання здійснюється за всіма напрямами підготовки студентів Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Навчально-методичний процес складається з наступних напрямів: робота з іноземними студентами 1 курсу всіх спеціальностей з викладання української мови як іноземної; робота з іноземними студентами 1-4 курсів з викладання російської мови як іноземної; робота з іноземними магістрами з викладання російської мови як іноземної.

Внутренняя ссылка открывается в текущем окнедалі

Навчально-методичні посібники кафедри