Протягом 2018-2019 н.р. викладачі кафедри надрукували статті, розміщені у наукометричних виданнях (Index Copernicus):

1. Моргунова Н.С., Тохтар Г.І. Сучасні проблеми здійснення рекрутингу іноземних студентів на навчання у ЗВО України. Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. 2018. Вып. 80. С. 19-23.

2. Приходько А.М. Особливості мовної підготовки іноземних студентів зво технічного профілю з урахуванням когнітивних стилів студентів і викладачів-філологів. Збірник наукових праць «Педагогічні науки», Херсонський державний університет, Випуск LXXХIIІ. Том 1. 2018. С. 163-168.

3. Кісіль Л.М. Текст зі спеціальності як засіб навчання діалогічного спілкування студентів-іноземців / Інноваційна педагогіка : Науковий журнал. – Одесса, 2018. – Вип. 3. – 287 с. (С.53-57).

4.Семененко І.Є. Полікультурна самоорганізація іноземних студентів у процесі професійної підготовки/ Інноваційна педагогіка : Науковий журнал. – Одесса, 2018. – Вип. 3. – 287 с. (С. 168-172). 4. Моргунова Н.С., Крохмаль А.М., Формування вмінь крос-культурної комунікації у процесі мовної підготовки майбутніх фахівців туристичної сфери // Збірник наукових праць "Педагогічні науки". - Херсон, 2018. - № 84. -Том 1. - 190 с. (С. 47-51). 5. Божко Н.М. Лінгвометодичні та етнопсихологічні проблеми навчальної та виховної роботи зі студентами з Ііндії // Збірник наукових праць "Педагогічні науки". - Херсон, 2018. - № 84. -Том 1. - 190 с. (С. 34-38). 6. Моргунова С.О. Дидактичний потенціал подкасту як засобу інтенсифікації навчання іноземної мови в університеті // Збірник наукових праць "Педагогічні науки". - Херсон, 2018. - № 84. -Том 1. - 190 с. (С. 183-187). 7. Семененко І.Є. Інтерактивне навчання я к чинник оптимізації процесу професійної підготовки іноземних студентів / Інноваційна педагогіка : Науковий журнал. – Одесса, 2019. – Вип. 9. Том 3.– 126 с. (С. 59-63). 8. Семененко І.Є. Метод проектів у процесі формування іншомовної комунікативної компетенції іноземних студентів базових факультетів // Інноваційна педагогіка:науковий журнал - Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019.- Вип. 10.- Т.3. –С. – 72-76. 9. Моргунова С.О., Моргунова Н.С. Використання когнітивних структур у процесі викладання іноземної мови студентам нефілологічних спеціальностей у ЗВО // Інноваційна педагогіка:науковий журнал. – Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019.– Вип. 10.- Т.2. –С. – 70-75. 10. Авдеєнко Ю.І., Шандыба Е.В. Словообразовательные варианты сложных прилагательных с двумя равноправными основами Мова: ОНУ имени И.И. Мечникова. – Одеса.– 2019. – № 31. –С. 5-16. 11. Демьянова В.Г. Психолого-педагогические особенности преподавания инженерных дисциплин иностранным студентам в вузах Украины". Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. 2019. Вып. 82. С. 29-33. 12. Цимбал ТН., Маковей Р.Г Інтернет технології в навчанні іноземної мови в технічному вузі // Інноваційна педагогіка:науковий журнал. – Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019.– Вип. 10.- Т.2. –С. – 70-75. 13. Кісіль Л.М. Передумови запобігання інтерференції у процесі навчання української мови студентів-іноземців // Інноваційна педагогіка:науковий журнал. – Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019.– Вип. 11. Том 2.– 198 с. (С. 44-48). 14. Божко Н.М.Сучасні проблеми педагогічного спілкування з іноземними студентами за умов нового мовног і культурного оточення // Інноваційна педагогіка:науковий журнал. – Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019.– Вип. 11. Том 2.– 198 с. (С. 158-162). 15. Семененко І.Є. Полікультурна самоорганізація іноземних студентів у процесі професійної підготовки / Інноваційна педагогіка : Науковий журнал. – Одесса, 2018. – Вип. 3. – 287 с. (С. 168-172). Статті у фахових виданнях з проблем науки та вищої освіти 1. Моргунова Н.С. , Тохтар Г.І. Сучасні проблеми здійснення рекрутингу іноземних студентів на навчання у ЗВО України. Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета. 2018. Вып. 80. С. 19-23. 2. Приходько А.М. Особливості мовної підготовки іноземних студентів зво технічного профілю з урахуванням когнітивних стилів студентів і викладачів-філологів. Збірник наукових праць «Педагогічні науки», Херсонський державний університет, Випуск LXXХIIІ. Том 1. 2018. С. 163-168. 3. Кісіль Л.М. Текст зі спеціальності як засіб навчання діалогічного спілкування студентів-іноземців / Інноваційна педагогіка : Науковий журнал. – Одесса, 2018. – Вип. 3. – 287 с. (С.53-57). 4. Семененко І.Є. Полікультурна самоорганізація іноземних студентів у процесі професійної підготовки / Інноваційна педагогіка : Науковий журнал. – Одесса, 2018. – Вип. 3. – 287 с. (С. 168-172). 5. Моргунова Н.С., Крохмаль А.М., Формування вмінь крос-культурної комунікації у процесі мовної підготовки майбутніх фахівців туристичної сфери // Збірник наукових праць "Педагогічні науки". - Херсон, 2018. - № 84. -Том 1. - 190 с. (С. 47-51). 6. Божко Н.М. Лінгвометодичні та етнопсихологічні проблеми навчальної та виховної роботи зі студентами з Ііндії // Збірник наукових праць "Педагогічні науки". - Херсон, 2018. - № 84. -Том 1. - 190 с. (С. 34-38). 7. Моргунова С.О. Дидактичний потенціал подкасту як засобу інтенсифікації навчання іноземної мови в університеті // Збірник наукових праць "Педагогічні науки". - Херсон, 2018. - № 84. -Том 1. - 190 с. (С. 183-187). 8. Семененко І.Є. Інтерактивне навчання я к чинник оптимізації процесу професійної підготовки іноземних студентів / Інноваційна педагогіка : Науковий журнал. – Одесса, 2019. – Вип. 9. Том 3.– 126 с. (С. 59-63). 9. Приходько А.М. Інтенсифікація процесу фахової та мовної підготовки іноземних студентів ЗВО технічного профілю (на основі опорних схем і знакових моделей) // Збірник наукових праць "Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах». – Запоріжжя, 2018. – № 61, Т. 2. – 230 с. (с. 168-172). 10. Семененко І.Є. Метод проектів у процесі формування іншомовної комунікативної компетенції іноземних студентів базових факультетів // Інноваційна педагогіка:науковий журнал - Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019.- Вип. 10.- Т.3. –С. – 72-76. 11. Моргунова С.О., Моргунова Н.С., Використання когнітивних структур у процесі викладання іноземної мови студентам нефілологічних спеціальностей у ЗВО // Інноваційна педагогіка:науковий журнал. – Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019.– Вип. 10.- Т.2. –С. – 70-75. 12. Авдеєнко Ю.И., Шандыба Е.В Словообразовательные варианты сложных прилагательных с двумя равноправными основами // Мова: ОНУ имени И.И.Мечникова. – Одеса.– 2019. – № 31. –С. 5-16. 13. Моргунова С.О. Організація навчального процесу вивчення іноземної мови У ЗВО з використанням технології подкасту Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя: КПУ, 2018. Вип. 61. Т.2. 132-136. 14. Демьянова В.Г. "Психолого-педагогические особенности преподавания инженерных дисциплин иностранным студентам в вузах Украины". Вісник ХНАДУ 15. Цимбал ТН., Маковей Р.Г. Інтернет технології в навчанні іноземної мови в технічному вузі // Інноваційна педагогіка:науковий журнал. – Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019.– Вип. 10.- Т.2. –С. – 70-75. 16. Кісіль Л.М. Передумови запобігання інтерференції у процесі навчання української мови студентів-іноземців // Інноваційна педагогіка:науковий журнал. – Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019.– Вип. 11. 17. Божко Н.М. Сучасні проблеми педагогічного спілкування з іноземними студентами за умов нового мовног і культурного оточення // Інноваційна педагогіка:науковий журнал. – Одеса: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2019.– Вип. 11. Статті у дальньому зарубіжжі 1. Кісіль Л. Комунікативна поведінка іноземних студентів у процесі навчання діалогу-бесіди: психологічний аспект // Edukácia pre globálny trh práce : Zborník abstraktov z kolokvia s medzinárodnou účasťou (25. 06. 2018). – Košice 2018 – 62 с. (28-29) 2. Моргунова Н. Шляхи організації контроля рівня мовної підготовки іноземних студентів у навчально-виховному процесі закладу вищої освіти // Edukácia pre globálny trh práce : Zborník abstraktov z kolokvia s medzinárodnou účasťou (25. 06. 2018). – Košice 2018 – 62 с. (35-36) 3. Моргунова С. Фреймовий підхід у навчанні аудіюванню та конспектуванню наматеріалі мови спеціальності // Edukácia pre globálny trh práce : Zborník abstraktov z kolokvia s medzinárodnou účasťou (25. 06. 2018). – Košice 2018 – 62 с. (36-37) 4. Prykhodko А. Технология «скрайбинг» как средство визуализации учебного материала в системе обучения иностранных студентов // Edukácia pre globálny trh práce : Zborník abstraktov z kolokvia s medzinárodnou účasťou (25. 06. 2018). – Košice 2018 – 62 с. (45-46) 5. Riazantseva D. Роль фразеологізмів у формуванні комунікативних навичок і умінь у іноземних студентів // Edukácia pre globálny trh práce : Zborník abstraktov z kolokvia s medzinárodnou účasťou (25. 06. 2018). – Košice 2018 – 62 с. (48-49) 6. Semenenko I. Поиск путей интенсификации познавательной деятельности иностранных студентов в процессе языковой подготовки // Edukácia pre globálny trh práce : Zborník abstraktov z kolokvia s medzinárodnou účasťou (25. 06. 2018). – Košice 2018 – 62 с. (50 -51) 7. Tsymbal Т. Развитие автономии иностранных студентов как важный принцип в языковой подготовке // Edukácia pre globálny trh práce : Zborník abstraktov z kolokvia s medzinárodnou účasťou (25. 06. 2018). – Košice 2018 – 62 с. (57-58) 8. Uvarova Т. Застосування засобів дистанційного навчання під час викладання української мови як іноземної для студентів технічних спеціальностей // Edukácia pre globálny trh práce : Zborník abstraktov z kolokvia s medzinárodnou účasťou (25. 06. 2018). – Košice 2018 – 62 с. (58–59) 9. Уварова Т.Ю. Обучение профессионально-ориентированному общению иностранных студентов экономических специальностей на основе реферирования научных текстов// «Дайджест педагогических новаций»: Альманах. – Алматы, 2019. – №7 июнь 2019. – С. 72-75. 10. Авдеенко Ю.И.Сложные слова в аспекте изучения русского языка как иностранного / «Дайджест педагогических новаций»: Альманах. – Алматы, 2019. – №7 июнь 2019. – С, 13-15. 11. Приходько А.М. Языковая подготовка иностранных студентов на основе мобильных технологий// «Дайджест педагогических новаций»: Альманах. – Алматы, 2019. – №7 июнь 2019. С. 54-58. 12. Цимбал Т.Н. Активные и интерактивные методы обучения в межкультурной адаптации иностранных студентов // «Дайджест педагогических новаций»: Альманах. – Алматы, 2019. – №7 июнь 2019. С. 75-78. 13. Семененко И.Е.Инновационная деятельность как фактор оптимизации процесса профессиональной подготовки иностранных студентов // «Дайджест педагогических новаций»: Альманах. – Алматы, 2019. – №7 июнь 2019. С, 67-70. 14. Новина Н.Н., Думбур Е.А.Аспекты педагогического дизайна при создании мультимедийных занятий// «Дайджест педагогических новаций»: Альманах. – Алматы, 2019. – №7 июнь 2019.. С. 51-54. 15. Моргунова С. А.Использование аутентичных видеоматериалов в процессе изучения английского языка будущими менеджерами туризма // «Дайджест педагогических новаций»: Альманах. – Алматы, 2019. – №7 июнь 2019. С. 43-46. 16. Моргунова Н.С Гейминг как средство активизации речевой деятельности студентов в процессе обучения РКИ // «Дайджест педагогических новаций»: Альманах. – Алматы, 2019. – №7 июнь 2019. С. 39-43. 17. Кисиль Л.Н.Психолингвистический аспект формирования речевой компетентности иностранных студентов// «Дайджест педагогических новаций»: Альманах. – Алматы, 2019. – №7 июнь 2019. С. 35-39. 18. Божко Н.М.Естественное многообразие и современные тенденции языковой политики// «Дайджест педагогических новаций»: Альманах. – Алматы, 2019. – №7 июнь 2019. 23-27. 19. Демьянова В.Г.Организция взаимодействия преподавателя и иностранных студентов в процессе педагогического общения в украинском вуз // «Дайджест педагогических новаций»: Альманах. – Алматы, 2019. – №7 июнь 2019.С. 95-99. 20. Божко Н.М. Гуманітаризація та міжкультурна спрямованість – важливі риси сучасної вищої освіти України Sociálne a psychologické aspekty globálneho trhu práce. - Katedra spoločenských vied, Technická univerzita v Košiciach, Košice 2018. – 357p. – P . 277-284 Статті у інших виданнях 1. Демьянова В.Г. Межпредметная координация в обучении иностранных студентов технических вузов инженерным дисциплінам. / Проблеми і перспективи підготовки іноземних студентів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (11-12 жовтня 2018 р.). – Х. : ХНАДУ. – 310 с. (227-231). 2. Кісіль Л.М. Вимоги до відбору змісту навчання діалогічного професійного мовлення іноземних студентів інженерних спеціальностей у процесі мовної підготовки. / Проблеми і перспективи підготовки іноземних студентів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (11-12 жовтня 2018 р.). – Х. : ХНАДУ. – 310 с. (60-65). 3. Приходько А.М. Відеоконференція як засіб формування комунікативної компетентності іноземних студентів вищих навчальних закладів. / Проблеми і перспективи підготовки іноземних студентів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (11-12 жовтня 2018 р.). – Х. : ХНАДУ. – 310 с. (179-185). 4. Семененко І.Є. Самореалізація іноземних студентів в структурі професійної освіти. / Проблеми і перспективи підготовки іноземних студентів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (11-12 жовтня 2018 р.). – Х.: ХНАДУ. – 310 с. (239-244). 5. Уварова Т.Ю. Учебные экскурсии как средство формирования лингвокультурной компетенции иностранных студентов. / Проблеми і перспективи підготовки іноземних студентів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (11-12 жовтня 2018 р.). – Х. : ХНАДУ. – 310 с. (206 – 112). 6. Цимбал Т.М. Использование активных методов обучения в адаптации иностранных студентов к обучению в украинском техническом вузе / Проблеми і перспективи підготовки іноземних студентів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (11-12 жовтня 2018 р.). – Х. : ХНАДУ. – 310 с. (258-263). 7. Божко Н.М. Проявление этнокультурных и коммуникативных особенностей студентов из Армении в инокультурном окружении. / Проблеми і перспективи підготовки іноземних студентів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (11-12 жовтня 2018 р.). – Х. : ХНАДУ. – 310 с. (219-224). 8. Тохтар Г.І., Моргунова Н.С. Стан та перспективи процесу набору студентів-іноземців на навчання в Україні // Проблеми і перспективи підготовки іноземних студентів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (11-12 жовтня 2018 р.). – Х. : ХНАДУ. – 310 с. (253-258). 9. Божко Н.М. Отдельные проблемы педагогического общения иностранными студентами в условиях обучения новому языку / Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : ХНУБА, 13 грудня 2018 р. – с. 336 (с. 30-32). 10. Демьянова В.Г. Учебно-методический комплекс по РКИ как эффективное средство обучения иностранных студентов / Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : ХНУБА, 13 грудня 2018 р. – с. 336 (с. 74-76). 11. Моргунова Н.С. Використання технології мовного портфоліо у процесі навчання української мови як іноземної / Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : ХНУБА, 13 грудня 2018 р. – с. 336 (с. 160-163). 12. Новіна Н.Н. Цілі і зміст мовної підготовки на початковому етапі навчання іноземних студентів у технічному ЗВО / Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : ХНУБА, 13 грудня 2018 р. – с. 336 (с. 188-191). 13. Уварова Т.Ю. Пособие по реферированию для иностранных студентов экономических специальностей как средство их обучения профессионально- ориентированному общению / Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : ХНУБА, 13 грудня 2018 р. – с. 336 (с. 297-301). 14. Цимбал Т.Н. Социальные сети как эффективная среда коммуникации в языковой подготовке иностранных студентов / Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару. – Х. : ХНУБА, 13 грудня 2018 р. – с. 336 (с. 309-313). 15. Авдеенко Ю.И. Вариантность и норма лексики и грамматики русского языка в аспекте его изучения // Ключові аспекти формування у полікультурному середовищі іноземної комунікативної компетенції сучасного студентства: збірник наукових праць Міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 21 травня 2019 р. – Харків: ХНАДУ, 2019. – С. 3-9. 16. Моргунова С.О. Можливості SMART-технологій у формуванні професійної іншомовної компетентності в майбутніх менеджерів туризму // Ключові аспекти формування у полікультурному середовищі іноземної комунікативної компетенції сучасного студентства: збірник наукових праць Міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 21 травня 2019 р. – Харків: ХНАДУ, 2019. С. 58-64. 17. Новина Н.Н., Фисун С.С. Аспекты использования инновационных технологий при обучении иностранных студентов в заведениях высшего образования Украины// Ключові аспекти формування у полікультурному середовищі іноземної комунікативної компетенції сучасного студентства: збірник наукових праць Міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 21 травня 2019 р. – Харків: ХНАДУ, 2019. – С. 66-73. 18. Приходько А.М. Прийоми мнемотехніки у системі викладання мови країни навчання іноземним студентам // Ключові аспекти формування у полікультурному середовищі іноземної комунікативної компетенції сучасного студентства: збірник наукових праць Міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 21 травня 2019 р. – Харків: ХНАДУ, 2019. – С. 83-90. 19. Рязанцева Д.В. Сучасні підходи до вивчення морфології української мови іноземними студентами // Ключові аспекти формування у полікультурному середовищі іноземної комунікативної компетенції сучасного студентства: збірник наукових праць Міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 21 травня 2019 р. – Харків: ХНАДУ, 2019. – С. 95-99. 20. Семененко І.Є. Роль методу проектів у процесі міжкультурної комунікації // Ключові аспекти формування у полікультурному середовищі іноземної комунікативної компетенції сучасного студентства: збірник наукових праць Міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 21 травня 2019 р. – Харків: ХНАДУ, 2019. – С. 99-105. 21. Цимбал Т.Н. Возможности применения сервисов Веб 2.0 в языковой подготовке иностранных студентов // Ключові аспекти формування у полікультурному середовищі іноземної комунікативної компетенції сучасного студентства: збірник наукових праць Міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 21 травня 2019 р. – Харків: ХНАДУ, 2019. – С. 108-114. 22. Божко Н.М. Важные особенности педагогического общения с марокканской студенческой аудиторией // Ключові аспекти формування у полікультурному середовищі іноземної комунікативної компетенції сучасного студентства: збірник наукових праць Міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 21 травня 2019 р. – Харків: ХНАДУ, 2019. – С. 145-151. 23. Кісіль Л.М. Проблемність і діалогічність як важливі атрибути процесу мовної підготовки іноземних студентів // Ключові аспекти формування у полікультурному середовищі іноземної комунікативної компетенції сучасного студентства: збірник наукових праць Міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 21 травня 2019 р. – Харків: ХНАДУ, 2019. – С. 151-157. 24. Моргунова Н.С. Розвиток вмінь міжкультурної комунікації у процесі мовної підготовки іноземних студентів // Ключові аспекти формування у полікультурному середовищі іноземної комунікативної компетенції сучасного студентства: збірник наукових праць Міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 21 травня 2019 р. – Харків: ХНАДУ, 2019. – С. 166-171. 25. Демьянова В.Г. Система упражнений для обучения иностранных студентов технических вузов русской научной речи // Ключові аспекти формування у полікультурному середовищі іноземної комунікативної компетенції сучасного студентства: збірник наукових праць Міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 21 травня 2019 р. – Харків: ХНАДУ, 2019. – С. 201-205). 26. Уварова Т.Ю, Димитров Д.Б. Актуальные проблемы организации самостоятельной деятельности иностранных студентов в университетах Болгарии // Ключові аспекти формування у полікультурному середовищі іноземної комунікативної компетенції сучасного студентства: збірник наукових праць Міжнар. наук.-метод. семінару, м. Харків, 21 травня 2019 р. – Харків: ХНАДУ, 2019. – С. 205-209. 27. Божко Н.М. Специфіка особливостей національної свідомості та поведінки студентів із Індії/ / Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Професійна комунікація: національна ідентичність у багатомовному світі»: Тези доповідей (Черкаси, 25-26 жовтня 2018 р.). –Черкаси, 2018. – 184 с. – С. 11-14. Статті у співавторстві зі студентами 1. Абдурахмонов Шерзод, Цимбал Т.Н. Навруз в культуре народов восточного мира / Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (21 марта 2019 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2019. – 492 с. (с. 2-6) 2. Абу Абделкадер Отман, Моргунова Н.С. Концепт «семья» в русских и арабских фразеологизмах / Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (21 марта 2019 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2019. С. 7-10. 3. Цацаев Мамед, Кисиль Л.Н. Речевой этикет как система правил речевого поведения / Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (21 марта 2019 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2019. – С. 155-160. 4. Эль Куфаши Насим, Демьянова В.Г. Традиции и обычаи современных украинцев / Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (21 марта 2019 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2019. – С. 175-179. 5. Эль Харши Тауфик, Семененко И.Е. Особенности профессиональной подготовки иностранных студентов / Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (21 марта 2019 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2019. – С. 180-184 6. Ягублу Шахмар, Новина Н.Н. Художественно-стилевые особенности классической персидской поэзии / Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (21 марта 2019 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2019. – С. 191-194. 7. Бенхамди Айман, Приходько А.М. Тайм-менеджмент в потоке современной жизнедеятельности / Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (21 марта 2019 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2019. – С. 257-260. 8. Болормаа Хонгорзул, Приходько А.М. Культ тенгри в системе мировоззрения монгольских народов / Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (21 марта 2019 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2019. – С. 265-269. 9. Божко Н.М., Хамди Абдулуахаб. Этнокультурные особенности жителей Марокко / Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (21 марта 2019 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2019. – С 138-145. 10. Таха Мохаммед, Кисиль Л.Н. Особенности невербальной коммуникации арабов / Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (21 марта 2019 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2019. – 492 с. (с. 134-141). 11. Базарова Замира, Авдеенко Ю.И Норма как основной признак литературного языка / Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (21 марта 2019 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2019. – С. 32-36. 12. Нямдаваа Бат- Ердене, Авдеенко Ю.И. Классификации вариантов слов в русском языке / Научная инициатива иностранных студентов и аспирантов: материалы Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых (21 марта 2019 г.). – Харьков: ХНАДУ, 2019. – С. 108-112. 13. Аукаф Юнесс, Демьянова В.Г. Студенческие традиции Украины // Діалог культур як засіб пізнання світу, шлях до взаєморозуміння: матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. Укладач: В. В. Ігнатова – Харків: ХНУБА, 2019. – С. 10-14. 14. Бекдурдыев Азим, Приходько А.М. Образ борца за народное счастье в героическом эпосе народов мира // Діалог культур як засіб пізнання світу, шлях до взаєморозуміння: матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. Укладач: В. В. Ігнатова – Харків: ХНУБА, 2019. – С. 21-24. 15. Буфкри Илляс, Моргунова Н.С. Юмор в арабских и русских пословицах // Діалог культур як засіб пізнання світу, шлях до взаєморозуміння: матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. Укладач: В.В. Ігнатова – Харків: ХНУБА, 2019. – С. 29-32. 16. Гошаев Ашикходжа, Божко Н.М. Несколько слов о возможностях получения образования в Туркменистане // Діалог культур як засіб пізнання світу, шлях до взаєморозуміння: матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. Укладач: В.В. Ігнатова – Харків: ХНУБА, 2019. – С. 48-50. 17. Нго Чи Дат, Семененко И.Е. Диалог культур как способ взаимопонимания и познания мира //Діалог культур як засіб пізнання світу, шлях до взаєморозуміння: матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. Укладач: В.В. Ігнатова – Харків: ХНУБА, 2019. – С. 120-124. 18. Юсупов Ылхам, Приходько А.М. Охранно-магические элементы в декоративно-прикладном искусстве туркмен // Проблемы и перспективы формирования профессиональных компетенций иностранных студентов в процессе современного межкультурного взаимодействия: материалымеждународной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 9 апреля 2019 г. – Харьков: ХНАДУ, 2019. – С. 6-9. 19. Мохаммед Таха, Моргунова Н.С. Лингвострановедческий анализарабских пословиц с концептом «еда» // Проблемы и перспективы формирования профессиональных компетенций иностранных студентов в процессе современного межкультурного взаимодействия: материалымеждународной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 9 апреля 2019 г. – Харьков: ХНАДУ, 2019. – С. 29-34. 20. Мерзуки Таха, Семененко И.Е. Языковая подготовка как способ активизации познавательной деятельности в процессе межкультурного взаимодействия // Проблемы и перспективы формирования профессиональных компетенций иностранных студентов в процессе современного межкультурного взаимодействия: материалымеждународной научно-практической студенческой конференции, г. Харьков, 9 апреля 2019 г. – Харьков: ХНАДУ, 2019. – С. 34-42. 21. Адеенко Ю.И., Алишеров Хамдам, Буриев Алишер. Словообразовательная вариантность сложных прилагательных с предшествующей основой, обозначающей название стран, континентов, жителей. / Матеріали ХХХVI-ої Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених «Студенчество в науке как интеллектуальний потенциал будущего» - Алмати, Казахстан, 9 квітня 2019 р., Том 1 - С. 42-44. 22. Уварова Т.Ю., Атаев Шохрат. Театральное искусство: особенности его возникновения и развития в Туркменистане и Украине. / Матеріали ХХХVI-ої Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених «Студенчество в науке как интеллектуальний потенциал будущего» - Алмати, Казахстан, 9 квітня 2019 р., Том 1 – С. 45-47. 23. Семененко И.Е., Бабамурадова Майса. Образование будущего. / Матеріали ХХХVI-ої Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених «Студенчество в науке как интеллектуальний потенциал будущего» - Алмати, Казахстан, 9 квітня 2019 р., Том 1 – С. 47-50. 24. Цимбал Т.Н., Базарова Зарина. Категория вежливости в условиях официального взаемодействия. / Матеріали ХХХVI-ої Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених «Студенчество в науке как интеллектуальний потенциал будущего» - Алмати, Казахстан, 9 квітня 2019 р., Том 1 – С. 50-51. 25. Приходько А.М., Бекдурдыев Азим. Талисманы и обереги народов мира: их функциональность и популярность. / Матеріали ХХХVI-ої Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених «Студенчество в науке как интеллектуальний потенциал будущего» - Алмати, Казахстан, 9 квітня 2019 р., Том 1 – С. 52-53. 26. Божко Н.М., Боумбоует Адриен. Система образования Анголы. / Матеріали ХХХVI-ої Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених «Студенчество в науке как интеллектуальний потенциал будущего» - Алмати, Казахстан, 9 квітня 2019 р., Том 1 – С. 54-55. 27. Моргунова Н.С., Мохаммед Таха. Симолика колоративов в русских и арабских фразеологизмах. / Протягом 2018-2019 н.р. викладачі кафедри надрукували ХХХVI-ої Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених «Студенчество в науке как интеллектуальний потенциал будущего» - Алмати, Казахстан, 9 квітня 2019 р., Том 1 – С. 79-82. 28. Кисиль Л.Н., Мсаад Хассан. Культура и традиции как важный фактор формирования толерантного сознания марокканцев. / Матеріали ХХХVI-ої Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених «Студенчество в науке как интеллектуальний потенциал будущего» - Алмати, Казахстан, 9 квітня 2019 р., Том 1 – С.. 82-83. 29. Новина Н.Н., Чень Чен. Некоторые особенности системы образования в Китае. / Матеріали ХХХVI-ої Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених «Студенчество в науке как интеллектуальний потенциал будущего» - Алмати, Казахстан, 9 квітня 2019 р., Том 1 – С. 92-93. Зав. кафедри, доцентом Моргуновою Н.С. отримано Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір № 84617 від 21.01.2019 р. Доцентом Уваровою Т.Ю. отримано Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір № 84618 від 21.01.2019 р. Доцентом Приходько А.М. отримано Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір № 84615 від 21.01.2019 р.