На онлайн-конференції з-поміж інших виступів доповідачів – представників Словаччини, України, Камбоджі, Чехії, Польщі цікавими й змістовними були доповіді і доцентів кафедри мовної підготовки ХНАДУ Моргунової Н.С., Уварової Т.Ю., Божко Н.М., в яких висвітлено актуальні проблеми міжкультурної комунікації й соціальної інтеграції іноземних студентів як складової освітньо-культурного середовища їх соціалізації, зокрема розглянуто позааудиторну діяльність студентів-іноземців як одного із чинників їх подальшої соціальної самореалізації. Виступи науково-педагогічних працівників кафедри супроводжувалися інформативними презентаціями. За підсумками проведеної конференції найближчим часом наукові статті авторів будуть розміщені у збірнику матеріалів конференції з присвоєнням окремого ISBN й надіслані на електронних носіях кожному учаснику. Кафедра мовної підготовки висловлює подяку організаторам конференції за запрошення і сподівається на подальшу плідну співпрацю!