У роботі семінару взяли участь представники 26-ти українських закладів вищої освіти, зокрема восьми університетів м. Харкова - ХНАДУ, НФаУ, ХНМУ, ХНТУСГ ім. Петра Василенка, ХНУБА, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, ХНУРЕ та семи ЗВО зарубіжних країн - Вірменії, Білорусі, Казахстану, Болгарії, В'єтнаму, Ізраїлю, Словаччини. На семінарі обговорювалися наступні питання: 1) впровадження інновацій у навчання української (російської) мови як іноземної; 2) формування мовної особистості у новому полікультурному просторі (проблеми адаптації, діалог культур, формування міжкультурної компетентності); 3) навчання професійного мовлення іноземних студентів; 4) організація самостійної роботи у процесі мовної підготовки іноземних студентів у ЗВО України та деякі інші. За матеріалами роботи V Міжнародного науково-методичного семінару надруковано збірник наукових праць. Кафедра мовної підготовки висловлює подяку всім, хто долучився до роботи семінару! Бажаємо подальших успіхів у науково-методичній діяльності й сподіваємося на плідну співпрацю наступного року!