З 1978 року кафедру очолювала А.Є. Юрковська. За 8 років вона змогла створити працездатний, творчий колектив однодумців, який здійснював багатоаспектну роботу, спрямовану на навчання та виховання іноземних громадян. Понад 2000 іноземців з 56 країн світу отримали мовну підготовку на цій кафедрі. Педагогічний колектив кафедри кваліфіковано, грамотно, сумлінно здійснював навчально-виховну роботу. Викладачі кафедри зі студентами не обмежувалися лише аудиторними заняттями, а й проводили різноманітну виховну роботу: цікаві тематичні вечори, олімпіади, екскурсії. До 1990 року викладачами кафедри здійснювалося викладання РЯІ в різних країнах світу. Починаючи з 1979 року, у довгострокових  відрядженнях були наступні педагоги: доц. Т.В. Педан, ст. викладач Л.Є. Солодова, В.В. Рубцова, В.Ю. Сівінський - в Афганістані, доценти Л. С. Безкоровайна та Т.Г. Копиткова - на Кубі, доц. Ю.Г. Ясницький - в Судані, доц. В.В. Бондаренко - у Польщі. З 1986 року кафедру очолювала доц. Т.В. Педан, яка зуміла не лише зберегти колектив кафедри, але й виступила з ініціативою ввести в навчальний процес ХАДІ гуманітарні дисципліни «Культура спілкування», «Основи педагогіки та психології» та інші, метою яких було формування і розвиток світогляду вітчизняних студентів. За роки свого існування розширення тематики наукових досліджень та методичної роботи кафедри в галузі психології та педагогіки сприяло зміні її назви. З 1994 року кафедра російської мови як іноземної стала кафедрою філології та педагогіки. Шість фахівців за цей час захистили кандидатські дисертації з проблем педагогіки і філології: Н.М. Амстиславська, Н.Ф. Полякова, Ю.Г. Ясницький, В.Г. Дем'янова, Л.С. Безкоровайна, Т.Г. Копиткова. Кафедра філології та педагогіки ХДАДТУ першою в Україні почала застосовувати комп'ютерну техніку для навчання іноземних студентів нерідної мови. Очолив цей методичний напрям доц. Ю.Г. Ясницький, який розробив основи комп'ютерної мовної методики, створив комплекс комп'ютерних навчальних програм. Ці програми презентовано на обласних, міжвузівських конкурсах, де вони здобували призові місця. Викладачі кафедри здійснювали навчання російської мови іноземних студентів основних факультетів ХАДІ, а також аспірантів і стажерів. Кращі студенти 5 курсу мали можливість пройти педагогічну підготовку з методики викладання російської мови як іноземної. В результаті проходження спецкурсу студенти отримували сертифікати, що надавало їм можливість викладати РЯІ у себе на батьківщині. Таким чином, студенти могли отримати в технічному ЗВО додаткову (педагогічну) спеціальність. 2003 року на кафедрі ТМ і РМ (автомобільний факультет, завідувач кафедри проф. М. А. Подригало) відкрито спеціальність «Професійна освіта» за напрямом «Педагогічна освіта». Кафедра філології та педагогіки активно залучилася до підготовки студентів з психолого-педагогічних дисциплін. У зв'язку з організацією довузівської підготовки іноземців в ХНАДУ було створено факультет підготовки іноземних громадян (2005 р.). Це сприяло створенню автономних структурних підрозділів, до складу яких увійшла кафедра педагогіки та мовної підготовки. 2007 року кафедра отримала уточнену назву - кафедра педагогіки, психології та мовної підготовки. З 2004 по 2012 рік кафедру очолювали д.пед.н., проф. В.М. Гриньова, д.пед.н. доц. В.М. Олексенко, к.пед.н., доц. В.В. Бондаренко. У цей період було розроблено методичні принципи організації підготовки інженерів-педагогів, активізовано наукову роботу молодих викладачів, створено наукові школи з педагогіки  та психології. З метою підвищення педагогічної кваліфікації викладачів-інженерів ХНАДУ при ФПК створено майстер-клас для молодих викладачів ЗВО. Протягом зазначеного періоду розпочато створення бібліотечного фонду кафедри.