Опришко Наталя Олексіївна

Посада: завідувачка кафедри філології та лінгводидактики ХНАДУ

Науковий ступінь:  кандидат філологічних наук

Вчене звання: -

Електронна адреса: nataopryshko21.11@gmail.com

ORCID

Методичний кабінет

Освіта: у 2005 році закінчила Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури  і англійської мови та зарубіжної літератури.

Навчальна діяльність: викладає українську мову як іноземну, англійську мову як іноземну, українську літературу.

У 2005-2006 рр. працювала у Мереф’янській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 викладачем англійської мови.

У 2006-2008 рр.  працювала у Харківській державній академії культури викладачем української  мови та літератури.

З 2009 року по теперішній час  працює у ХНАДУ викладачем англійської та української мов як іноземних.

У 2017 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. 

Наукові інтереси: викладання іноземних мов, сучасний літературний процес, теорія літератури, постмодерністські студії, філософія літератури; методика викладання української, англійської мов як іноземних; використання мультимедійних та Інтернет-технологій у мовній підготовці іноземців.

Автор 40 публікацій з питань сучасної української  та зарубіжної літератури, 50 публікацій із викладання РЯІ/УЯІ та англійської мови як іноземної. Перелік основних наукових публікацій доступний за наступним посиланням: Google Академія.

Співавтор навчального посібника  з української мови як іноземної «Говоримо українською. Інтенсивний курс».

Співавтор комплексу інтерактивних лексико-граматичних презентацій «Школа падежей».

Співавтор дистанційного курсу-ресурсу "ESL" (Pre-Intermediate).

Висвітлює діяльність кафедри у газеті «Автодорожник».