Школа відмінків

Роботу над комплексом інтерактивних лексико-граматичних презентацій «Школа відмінків» завершено. Комплекс включає: 1) лексико-граматичні презентації (ЛГП) з прийменниково-відмінкової системи російської мови, які представляють собою комп’ютерну навчальну програму, призначену для введення та активізації нового граматичного матеріалу, і використовуються як мультимедійний супровід уроків; 2) методичні рекомендації для викладача з використання ЛГП на уроках РМІ, що описують оптимальну послідовність його дій.

Лексико-граматичні презентації з РМІ створені в середовищі Microsoft Office PowerPoint, що робить їх нескладними у використанні, доступними для будь-якого викладача.

Комплекс ЛГП «Школа відмінків» включає розділи: частини мови (прикметник, іменник, числівник, займенник) і підрозділи, які охоплюють прийменниково-відмінкову систему певної частини мови: відмінки і їх значення, відмінкові питання, дієслова і прийменники, які вживаються з конкретними відмінками; типи відмінків і систему флексій; мовні зразки, що демонструють вживання кожної відмінкової форми у мовленні на рівні речення. В меню комплексу викладач спочатку вибирає частину мови, потім – досліджуваний відмінок.

Кожна презентація являє собою автономний програмний продукт, що відображає певну граматичну тему, яка може вивчатися на одному або декількох заняттях. «Школа відмінків» забезпечує варіативність уроку, надаючи викладачеві широкі можливості для моделювання: він може побудувати урок на основі тільки однієї презентації або ж використовувати презентацію в рамках комбінованого уроку. Презентації в рамках певної граматичної теми оснащені підсумковими таблицями, які систематизують і узагальнюють граматичні факти, що вивчаються , а також гіпертекстовими інтерактивними таблицями відмінкових форм іменників, прикметників, числівників і займенників.

Можливості середовища PowerPoint дозволяють максимально реалізувати основний принцип навчання - принцип наочності. Всі фотоілюстрації, малюнки і схеми, які використовуються у презентаціях, були ретельно відібрані і, по-перше, знімають труднощі розуміння граматичного матеріалу, по-друге, являються засобом семантизації мовних одиниць, що вводяться, по-третє, допомагають наочно відтворити конкретну мовну ситуацію. Це стимулює абстрактне мислення студентів для встановлення асоціативних зв'язків між граматичними явищами та комунікативними установками, систематизує їхні знання, знімає психологічний бар’єр і поліпшує емоційний стан учнів.

Відомо, що вивчення і засвоєння відмінкової системи російської мови виявляється важким для більшості іноземних учнів, а «Школа відмінків» допоможе їм отримати системні знання мовних засобів і правил, а також лексичні та граматичні навички, необхідні у мовній діяльності.

Викладачі нашої кафедри вже активно використовують «Школу відмінків» на практичних заняттях з РМІ і підтверджують високий дидактичний ефект уроків, на яких застосовуються інтерактивні ЛСП.