Навчальні комп'ютерні програми "Дієслова руху"

Граматична тема "Дієслова руху" завжди була важкою для іноземних студентів, тому виникла нагальна проблема створення сучасних навчальних програм, які б відповідали вимогам комунікативності, системності та функціональності й полегшували вивчення цієї теми.

Створені викладачами кафедри авторські інтерактивні навчальні програми ілюструють значення безпрефіксальних та префіксальних дієслів руху та ії функціонування у мовленні. Навчальна комп'ютерна програма "Дієслова руху" (2 частини, автор ст. викл. Доценко Т.Г.), створена в середовищі Powerpoint, не прив'язана до підручника "Глобус", тому викладачі можуть  розподіляти контент програми у відповідності до етапів формування необхідних мовленнєвих навичок. Впровадження цієї програми у навчальний процес продемонструвало високий рівень засвоєння основних закономірностей використання дієслів руху у мовленні.  

Друга навчальна програма "Дієслова руху" (автор ст. викл. Попова А.І.) створена для роботи з темою на інтерактивній дошці Smartboard у відповідності до граматичного матеріалу підручника "Глобус". Обсяг лексико-граматичного контенту, послідовність його презентації, наявність таблиць-алгороитмів та  текстів і мікротекстів сприяють попередженню помилок щодо використання  дієслів руху у мовленні, оптимізують процес засвоєння теми.

Обидві програми відповідають методичним принципам необхідності і достатності. Програми постійно використовуються викладачами на уроках і демонструють позитивний дидактичний ефект.  Важливою перевагою обох інтерактивних програм є можливість для іноземних студентів самостійно контролювати свої знання та керувати особистим процесом засвоєння. Обидві інтерактивні навчальні програми використовуються для навчання студентів-іноземців усіх профілей на матеріалі загальнолітературної мови.