Мультимедійні інтерактивні навчальні програми з НСМ

Важливою складовою навчання мови є оволодіння науковим стилем мовлення як засобом професійного спілкування. У процесі навчання наукового стилю мовлення формується професійно-комунікативна компетенція іноземних студентів, які здобуватимуть вищу освіту за обраним ними фахом. Застосування мультимедійних інтерактивних навчальних програм  (для SMARTboard і Powerpoint), розроблених на кафедрі (автор ст. викл. Попова А.І.), на уроках з НСМ  оптимізують, прискорюють процес оволодіння мовою професійної сфери. Контент навчальних програм розрахований для навчання іноземних студентів гуманітарного профілю, які продовжуватимуть навчання у ВЗО за спеціальностями «дизайн», «образотворче мистецтво», «архітектура», а також «музичне мистецтво». Лексико-граматичний матеріал, структурно-семантичні моделі речень (мовленнєві зразки),  що містяться у програмах є необхідним і достатнім для розвитку мовленнєвих навичок у межах теми уроку. На сьогодні розроблено і впроваджено у навчальний процес 14 мультимедійних інтерактивних навчальних програм з НСМ для студентів гуманітарного профілю.