Комп'ютерний практикум

Комп'ютерний практикум - це навчальна комп'ютерна програма для відпрацювання навичок використання у мовленні вивченого граматичного матеріалу.  Практикум створено за допомогою інструментальної програми- оболонки «Hot Potatoes».  Навігація програмою здійснюється за допомогою гіпертекстового меню, що дозволяє легко переходити у різні режими в залежності від цілей уроку та індивідуальних здатностей та потреб студентів. Практикум є комплексом інтерактивних лексико-граматичних вправ і розрахований на увесь період навчання.  Практикум містить вправи до 18 уроків УМК "Глобус" (загальна кількість вправ - більш ніж 500), складається з 3 розділів: Граматика. Тексти. Словник. Тексти (загальна кількість - 40), що включено до Практикуму, використовуються для закріплення граматики, для перевірки розуміння нового граматичного явища; містять лексику та синтаксичні конструкції, які розвивають мовленнєві навички спілкування, а також сприяють розвитку соціокультурної компетенції іноземних студентів. Розділ Словник містить 4 двомовних словники: російсько-арабський, російсько-китайский, російсько-англійський та російсько-французський.