Наукові публікації викладачів кафедри Філології та лінгводидактики за період 1.01.2021–31.12.2021

Наукові публікації викладачів кафедри Філології та лінгводидактики за період 1.01.2021–31.12.2021

(до списку додані статті, які були отримані авторами у цей період та не фігурували у звіті за 2020 рік)

Протягом 2021 року викладачами кафедри філології та лінгводидактики ФПІГ ХНАДУ було видано  21 публікацію, статті й тези (матеріали конференцій, семінарів) у друкованих і електронних збірниках України  та далекого зарубіжжя, у тому числі:

 Безкоровайна Л.С

 1.     Безкоровайна Л.С., Андреева О. Ю ( ЗГМУ, м. Запоріжжя). Українська мова як друга іноземна: шляхи підвищення ефективності навчання // Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, матеріали семінару, м. Харків, 25 лютого 2021 року. – Харків: ХНАДУ, 2021. – 225 с. - С.9-15

2.     Безкоровайна Л.С. Використання візуально-мовленнєвого тренажеру як засіб оптимізації навчання граматики // Викладання мов у закладах вищої освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки: Тези XXIV Міжнародної науково-практичної конференції. 3-4 червня 2021 року. – Харків: Харківський національний університет імені  В.Н.Каразіна, 2021. – С. 3-5

3.     Безкоровайна Л.С. Education in English: preliminary results and current difficulties // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів у закладах вищої освіти: збірник наукових статей за матеріалами ХVI Міжнародної науково-практичної конференції (19 жовтня 2021 р.). – Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2021. – С. 141-146

4.     Безкоровайна Л.С., Тараненко В.В.        Актуальні проблеми застосування мультимедійних технологій у навчанні української мови як іноземної  // Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару: 7 грудня 2021 р. – Х. : Видавництво Іванченка І. С., 2021. - С.9-13

 Опришко Н.О.

 1. Опришко Н.О.Мультимедиаконтент и его роль в преподавании разных аспектов русского языка как иностранного // Русский язык и культура в эпоху глобализации: című nemzetközi konferencia tanulmánykötete Pecs, Magyarország  : Pécsi Tudományegyetem BTK Szláv Filológia Tanszék, 2021. – Р. 249-255

2.  Опришко Н.О., Rodrigues R. (Texas A&M University-Commerce Texas, US)  Мовна підготовка у форматі онлайн або змішаного / комбінованого навчання: можливості використання віртуальної дошки // Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 25 лютого 2021 року. – Харків: ХНАДУ, 2021. – 225 с. - С.118-126

 3.   Опришко Н.О.    Алгоритми як спосіб візуалізації граматичного матеріалу на етапі первинного закріплення // Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару: 7 грудня 2021 р. – Х. : Видавництво Іванченка І. С., 2021. - С.123-126

 Оробінська М. В.

 1.     Оробінська М.В., Shleneva M.G. (National Aerospace University – «Kharkiv Aviation Institute», Kharkiv, Ukraine)   Using Instagram in Teaching // Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 25 лютого 2021 року. – Харків: ХНАДУ, 2021. – С.  126-135

2.     Оробінська М.В. University education of students with ADHD // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів у закладах вищої освіти: збірник наукових статей за матеріалами ХVI Міжнародної науково-практичної конференції (19 жовтня 2021 р.). – Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2021. – С. 271-275  

Артьомова О.І.

 1.     Артьомова О.І., Ушакова Н.В. Listening as one  of the ways to teach a foreign language to foreign students // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.3. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – С.-395-405

2.     Артьомова О.І., Богиня Л.В., Іванова В.О., Незовибатько О.В. (УМСА, ХНТУСГ, м. Полтава).   Навчальні презентації як елемент візуалізації дидактичного матеріалу // Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 25 лютого 2021 року. – Харків: ХНАДУ, 2021. – 225 с. - С.15-20

3.      Артьомова О.І., Ушакова Н.В.     Метод TPRS: використання на початковому етапі навчання української як іноземної // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів у закладах вищої освіти: збірник наукових статей за матеріалами ХVI Міжнародної науково-практичної конференції (19 жовтня 2021 р.). – Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2021. – С.8-13

Гура В.О.

1.     Гура В.О., Дубровина С. Н. (БГСХА, Білорусь)       . Відбір лексики для навчання української мови як іноземної на початковому етапі          // Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 25 лютого 2021 року. – Харків: ХНАДУ, 2021. – 225 с. - С.41-44

2.      Гура В.О.  Особливості проведення лексичної роботи на уроці української мови як іноземної (початковий етап) // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів у закладах вищої освіти: збірник наукових статей за матеріалами ХVI Міжнародної науково-практичної конференції (19 жовтня 2021 р.). – Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2021. – С.15-20

3.     Гура В.О.   Особливості конструювання діагностичних тестів з іноземної мови // Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару: 7 грудня 2021 р. – Х. : Видавництво Іванченка І. С., 2021. - С.47-48

Малихіна Ю.О.

 1.     Малихіна Ю.О., Онкович Г.В., Білецький В.С., Онкович А.Д. (КМУ, НТУ «ХПІ», м. Харків, м. Київ, Україна).     Застосування навчального потенціалу мультимедійних презентацій на віддалених заняттях з української мови як іноземної // Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 25 лютого 2021 року. – Харків: ХНАДУ, 2021. – 225 с. - С.106-111

2.     Малихіна Ю.О.   Використання мультимедійних навчальних програм як ефективний засіб розвитку мовлення та граматичних навиків на заняттях з УМІ   Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів у закладах вищої освіти: збірник наукових статей за матеріалами ХVI Міжнародної науково-практичної конференції (19 жовтня 2021 р.). – Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2021. – С.56-61

Тараненко В.В.

1.     Тараненко В.В., Чуприна О.О. (ХНУРЕ).  Мультимедійні засоби навчання УЯІ та ігрові технології // Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 28 лютого–1 березня 2019 року. – Харків: ХНАДУ, 2019. – С. 176-180

2.     Тараненко В.В.   Лексико-граматичний тренажер з УЯІ як форма самостійної роботи іноземних студентів-початківців    Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів у закладах вищої освіти: збірник наукових статей за матеріалами ХVI Міжнародної науково-практичної конференції (19 жовтня 2021 р.). – Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2021. – С. 100-106

3.     Тараненко В.В., Безкоровайна Л.С. Актуальні проблеми застосування мультимедійних технологій у навчанні української мови як іноземної         // Інновації та традиції у мовній підготовці іноземних студентів: тези доповідей міжнародного науково-практичного семінару: 7 грудня 2021 р. – Х. : Видавництво Іванченка І. С., 2021. - С.9-13

Ушакова Н.В.

 1.  Ушакова Н.В., Артьомова О.І. Listening as one  of the ways to teach a foreign language to foreign students // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.3. – Бердянськ : БДПУ, 2021. – С.-395-405

2.     Ушакова Н.В., Писаревська О.В., Попова А.І.  (Інститут міжнародних досліджень Університета імені Сунь Ятсена, Китай).           Формування лексичних навичок у студентів-іноземців за допомогою сучасних мобільних додатків         // Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 28 лютого–1 березня 2019 року. – Харків: ХНАДУ, 2019. – С. 183-187

3.     Артьомова О.І., Ушакова Н.В.       Метод TPRS: використання на початковому етапі навчання української як іноземної // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів у закладах вищої освіти: збірник наукових статей за матеріалами ХVI Міжнародної науково-практичної конференції (19 жовтня 2021 р.). – Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2021. – С.8-13

 Гайдей К.І.

 1.     Гайдей К.І. The tools for transforming teaching resources for online and combined classrooms // Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 25 лютого 2021 року. – Харків: ХНАДУ, 2021. – 225 с. - С.27-31

Було опубліковано 20  статей студентів у ЗВО України під науковим керівництвом викладачів кафедри, у тому числі:

 1.  Ван Шуай (Китай),  Л.С. Безкоровайна, ХНАДУ.     Китайські ієрогліфи як відображення китайської та світової культури     // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції,  15 квітня 2021 р. – Харків: ХНАДУ, 2021. – С. 6-12

2.  Алі-Кпарах Ісмаель Абдул Мохаммед (Кот д`Івуар), ст. викл. В.В.Тараненко, ХНАДУ.        Образи тварин у легендах Африки          // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції,  15 квітня 2021 р. – Харків: ХНАДУ, 2021. – С.12-16

3.  Гнійомо Еммануель Естер (Кот-д'Івуар), Сахла Камаль (Алжир), ст. викл. Ю.О. Малихіна, ХНАДУ.         Африканська музика та її вплив на світову музичну культуру    // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 15 квітня 2021 р. – Харків: ХНАДУ, 2021. – С.20-25

4.  Даім Уіссал (Марокко), ст. викл. О.В. Писаревська, ХНАДУ.    Ароматерапія в медицині і парфумерії      // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції,  15 квітня 2021 р. – Харків: ХНАДУ, 2021. – С.25-27

5.  Сабзікрі Шантія (Іран), ст. викл. В.О. Гура, ХНАДУ. Ахмад Шамлу -  видатний іранський поет        // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції,  15 квітня 2021 р. – Харків: ХНАДУ, 2021. – С.27-32

6.  Садаар Стевоір Анандо (Ямайка), ст. викл. О.І.Артьомова, ХНАДУ.  Найвідоміші люди Ямайки // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції,   15 квітня 2021 р. – Харків: ХНАДУ, 2021. – С.32-37

7.  Аффі Яво Крістіан Лопес (Кот-Д’івуар), ст. викл. О.В. Писаревська, ХНАДУ.     20 цікавих фактів про Кот-Д’івуар // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції,   15 квітня 2021 р. – Харків: ХНАДУ, 2021. – С.37-39

8.  Убрахім Алі У Ассу (Марокко), ст. викл. Н.В. Ушакова, ХНАДУ.      Історія звичайної ручки // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції,  15 квітня 2021 р. – Харків: ХНАДУ, 2021. – С.39-41

9.  Чжан Веньсін (Китай), доц., к.п.н. Безкоровайна Л.С., ХНАДУ.          Китайський живопис: традиції і символи// Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції,   15 квітня 2021 р. – Харків: ХНАДУ, 2021. – С.41-45

10.   Basheer Mohamed Inamul Hassan (Sri Lanka), Dr Orobinska, KhNAHU.         Education System of Sri Lanka // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції,   15 квітня 2021 р. – Харків: ХНАДУ, 2021. – С.45-49

11.  Mohamed Charif  El Gamah ( Mоrocco), associate prof.  Natalia O.Opryshko, KhNAHU.      The History of Pharmacy in the Arab World: Background and Hightlights // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції,  15 квітня 2021 р. – Харків: ХНАДУ, 2021. – С.49-52

12.  Erik Fernando Jaramillo Males (Ecuador), Jonnathan Alberto Ludeña (Ecuador), associate prof.  Natalia O.Opryshko, KhNAHU    . On the Issue of the Healthcare in Ecuador          // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції,  15 квітня 2021 р. – Харків: ХНАДУ, 2021. – С.52-57

13.  Тангмо Казе Орельєн (Камерун), ст. викл. Н.В. Ушакова, ХНАДУ. Цікаві факти про українську мову // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції,  15 квітня 2021 р. – Харків: ХНАДУ, 2021. – С.57-59

14.  Буо Куассі Ерве (Кот-д'Івуар), ст. викл. О.І. Артьомова, ХНАДУ.      Дієслова володіння у французькій та українській мовах // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції,   15 квітня 2021 р. – Харків: ХНАДУ, 2021. – С.59-63

15.  Кассіф Аюб (Марокко), Аіт Маді Амаль (Марокко), ст. викл. Ю.О. Малихіна, ХНАДУ. Історизми та архаїзми в українській мові         // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 15 квітня 2021 р. – Харків: ХНАДУ, 2021. – С.66-71

16.   Ibrahim Akto (Turkey), lecturer Kateryna Haidei, KhNAHU.         Turkish nomination – traditional and modern names in Turkey //Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції,  15 квітня 2021 р. – Харків: ХНАДУ, 2021. – С.75-79

17.   Myriam Qassif, El Kiram Salma (Morocco), lecturer Kateryna Haidei,   KhNAHU.     The language context in Morocco        // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції,   15 квітня 2021 р. – Харків: ХНАДУ, 2021. – С.79-83

18.  Mouad Tahiri (Morocco), Dr Orobinska, KhNAHU. The basic word order in Moroccan Arabic     //Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції,  15 квітня 2021 р. – Харків: ХНАДУ, 2021. – С.83-86

19.  Кассиф Аюб (Марокко), научн. руководитель В.А. Гура, ХНАДУ.     Архитектурные памятники Харькова // Діалог культур як засіб пізнання світу, шлях до взаєморозуміння: матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. Укладач: В. В. Ігнатова – Харків: ХНУБА, 2021. – 173 с. – С. 46-48.

20.  Сахла Камаль (Алжир), наук. керівник Ю.О. Малихiна, ХНАДУ.           Вплив кольору на працездатнiсть студента   // Діалог культур як засіб пізнання світу, шлях до взаєморозуміння: матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. Укладач: В. В. Ігнатова – Харків: ХНУБА, 2021. – 173 с. – С. 120-122.