Наукові публікації викладачів кафедри Філології та лінгводидактики за період 1.01.2020–31.12.2020

(до списку додані статті, які були отримані авторами у цей період та не фігурували у звіті за 2019 рік)

Посібники (в т.ч. які мають Гриф МОН або Дозвіл ХНАДУ):

1. Артьомова О.І., Бондаренко В.В., Бондаренко Л.М. Краткий частотный словарь устойчивых выражений (русско-туркменско-английско-французский): Учебно-методическое пособие. Краткий частотный словарь устойчивых выражений (русско-туркменско-английско-французский): Учебно-методическое пособие / Харьков: ХНАДУ, 2020. – 198 с.

Тези доповідей:

1. Артьомова О.І., Ушакова Н.В. Використання ігрових завдань на уроках української (російської) мов як іноземних як спосіб активізації навчального процессу // Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 20 лютого 2020 року. – Харків: ХНАДУ, 2020. – 161 с., С. 8-11.

2. Безкоровайна Л.С., Штиленко О.Л. Про деякі особливості взаємодії викладача та іноземних студентів під час оволодіння останніми комунікативними навичками початкового рівня // Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 20 лютого 2020 року. – Харків: ХНАДУ, 2020. – 161 с., С. 15-19.

3. Гайдей К.І. Infographics and schemes in foreign language classes // Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 20 лютого 2020 року. – Харків: ХНАДУ, 2020. – 161 с., С. 39-42.

4. Гура В.О. Психологічні основи формування мовних та мовленнєвих граматичних навичок… // Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 20 лютого 2020 року. – Харків: ХНАДУ, 2020. – 161 с., С. 56-59.

5. Гура В.О. Формування механізмів аудіювання та письма під час складання переказу іншомовного аудіотексту // Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 20 лютого 2020 року. – Харків: ХНАДУ, 2020. – 161 с., С. 51-56.

6. Малыхина Ю.А. Использование мультимедийных технологий для обучения лексике на занятиях по РКИ // Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 20 лютого 2020 року. – Харків: ХНАДУ, 2020. – 161 с., С. 78-82.

7. Малихіна Ю.О. Особливості словникової роботи на заняттях з української мови як іноземної. Лексичні одиниці української та російської мови в умовах взаємодії // Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 20 лютого 2020 року. – Харків: ХНАДУ, 2020. – 161 с., С. 75-78.

8. Оробінська М.В. Засоби онлайн навчання у мовленнєвій підготовці іноземних студентів // Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 20 лютого 2020 року. – Харків: ХНАДУ, 2020. – 161 с., С. 103-106.

9. Писаревська К.В. Деякі особливості викладання української мови як іноземної // Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали семінару, м. Харків, 20 лютого 2020 року. – Харків: ХНАДУ, 2020. – 161 с., С. 114-116.

Публікації зі студентами:

1. Артёмова О.И., Норузи Амир Переплетение истории и современности в персидском языке // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 14 квітня 2020 р. – Харків: ХНАДУ, 2020. – 112 с., С. 89-93.

2. Артёмова О.И., Салман Якуб Перспективы ускорения экономического роста в Марокко // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 14 квітня 2020 р. – Харків: ХНАДУ, 2020. – 112 с., С. 36-40.

3. Безкоровайна Л.С., Ван Цзян Символіка китайських народних казок // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 14 квітня 2020 р. – Харків: ХНАДУ, 2020. – 112 с., С.9-13.

4. Безкоровайна Л.С., Ма Янь Знайомство з мовним етикетом: вживання займенників "ТИ" і "ВИ" // Людина, культура, техніка в новому тисячолітті: Збірник тез наукових доповідей: XХI Міжнародної науково-практичної конференції, 23 квітня 2020 р., м. Харків. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2020. –Ч. II. – 139 с.- с.60-64.

5. Гайдей Е.И., Вилла Ганга Борель Стив О некоторых особенностях употребления личных местоимений второго лица // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 14 квітня 2020 р. – Харків: ХНАДУ, 2020. – 112 с., С.70-72.

6. Гайдей Е.И., Элбахри Фатима Особенности берберских языков // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 14 квітня 2020 р. – Харків: ХНАДУ, 2020. – 112 с., С. 102-104.

7. Гура В.А., Закария Виссал Языковые формулы выражения приветствия в разных языках // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 14 квітня 2020 р. – Харків: ХНАДУ, 2020. – 112 с., С.72-74.

8. Гура В.А., Лазрак Ахмед Зияд Архитектурные памятники Харькова // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 14 квітня 2020 р. – Харків: ХНАДУ, 2020. – 112 с., С.23-25.

9. Гура В.А., Намуундари Ганбат Особенности употребления личных местоимений ты и вы в монгольском и русском языках // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 14 квітня 2020 р. – Харків: ХНАДУ, 2020. – 112 с., С. 86-89.

10. Гура В.А., Оргодол Баярбилег Символы культуры народов Центральной Азии // Людина, культура, техніка в новому тисячолітті: Збірник тез наукових доповідей: XХI Міжнародної науково-практичної конференції, 23 квітня 2020 р., м. Харків. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2020. –Ч. II. – 139 с.- с. 33-36.

11. Гура В.А., Сатиш Шашанк Арйа Использование метафорических оборотов в русском и английском языках // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 14 квітня 2020 р. – Харків: ХНАДУ, 2020. – 112 с., С. 93-99.

12. Гура В.А., Эльсаед Рана Анвар Саед Особенности русской антропонимики в сопоставлении с арабской // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 14 квітня 2020 р. – Харків: ХНАДУ, 2020. – 112 с., С. 108- 109.

13. Гура В.О., Тягі Анджалі Дивовижні властивості мінеральних каменів у міфах народів світу // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 14 квітня 2020 р. – Харків: ХНАДУ, 2020. – 112 с., С.43-49.

14. Малыхина Ю.А., Мехраби Пархам Категория рода имён существительных в русском и украинском языках // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 14 квітня 2020 р. – Харків: ХНАДУ, 2020. – 112 с., С. 81-86.

15. Малыхина Ю.А., Рхарбал Суфиан Роль цвета в эстетической организации учебной среды // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 14 квітня 2020 р. – Харків: ХНАДУ, 2020. – 112 с., С.32-36.

16. Малыхина Ю.А., Эддин Бадр Главные города Марокко – живые музеи страны // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 14 квітня 2020 р. – Харків: ХНАДУ, 2020. – 112 с., С.52-56.

17. Малыхина Ю.А., Эль Багар Санаа Специфика многоязычия в Mарокко // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 14 квітня 2020 р. – Харків: ХНАДУ, 2020. – 112 с., С. 104-108.

18. Опришко Н.О., Ашибан Іман Cтруктура, історія та особливості чоловічого іменування в арабській антропонімії // Людина, культура, техніка в новому тисячолітті: Збірник тез наукових доповідей: XХI Міжнародної науково-практичної конференції, 23 квітня 2020 р., м. Харків. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2020. –Ч. II. – 139 с.- с.10-13.

19. Опрышко Н.А., Малки Мохаммед Особенности коротких текстовых сообщений в студенческой англоязычной переписке // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 14 квітня 2020 р. – Харків: ХНАДУ, 2020. – 112 с., С.77-81.

20. Оробинская М.В., Аит Чейх Ибтиссам Иностранное влияние на архитектуру Марокко // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 14 квітня 2020 р. – Харків: ХНАДУ, 2020. – 112 с., С.7-9.

21. Оробинская М.В., Филип Рошендил Крип Французские заимствования в русском языке // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 14 квітня 2020 р. – Харків: ХНАДУ, 2020. – 112 с., С. 99-102.

22. Писаревська К.В., І Джен Ке Цікаві факти про Китай // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 14 квітня 2020 р. – Харків: ХНАДУ, 2020. – 112 с., С.16-19.

23. Писаревська К.В., Ма Янь Весільні традиції Китаю // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 14 квітня 2020 р. – Харків: ХНАДУ, 2020. – 112 с., С.25-29.

24. Тараненко В.В., Эль Ходари Мохаммед Легендарный город Петра в контексте истории Иордании и Палестины // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 14 квітня 2020 р. – Харків: ХНАДУ, 2020. – 112 с., С.64-70.

25. Ушакова Н.В., Чжан Хайюе Мария Примаченко – представительница украинского наивного искусства // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 14 квітня 2020 р. – Харків: ХНАДУ, 2020. – 112 с., С.49-52.

 

26. Ушакова Н.В., Лі Ченянь, Лю Бей Китайська мова як всесвітня спадщина // Мовна особистість у полікультурному світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції, 14 квітня 2020 р. – Харків: ХНАДУ, 2020. – 112 с., С.74-77.