Наукові публікації викладачів кафедри Філології та лінгводидактики за період 1.01.2019–31.12.2019

(до списку додані статті, які були отримані авторами у цей період 
та не фігурували у звіті за 2018 рік)

Публікації у фахових виданнях