Історія кафедри

Кафедра російської мови як іноземної Харківського автодорожнього інституту була утворена в 1977 році. На кафедрі почали працювати 6 викладачів. Керувала роботою кафедри доцент, канд. філол. наук М.М.Амстиславська. З 1978 р. кафедру очолила старший викладач А.Є.Юрковська.   

Викладачі кафедри здійснювали навчання РМІ 400 іноземних студентів основних факультетів, аспірантів і стажистів з 70 країн світу.

У період з 1977 по 1992 рр.. 6 фахівців кафедри захистили кандидатські дисертації з проблем педагогіки і філології: М.М.Амстиславська, Н.Ф.Полякова, Ю.Г.Ясницький, В.Г.Дем'янова, Л.С.Безкоровайна, Т.Г.Копиткова. У ці ж роки представники кафедри були відряджені в зарубіжні країни для роботи в навчальних закладах Кабула, Мазарі-Шаріфа (Афганістан), Хартума (Судан), Сантьяго-де-Куба і Санта-Клари (Куба).

У 1986 році колектив кафедри очолила доц. Т.В.Педан. У цей час викладачі кафедри почали вести заняття в групах українських студентів ХАДІ за новими дисциплін психолого-педагогічного спрямування.

У 1991 році на базі кафедри було створено підготовче відділення для іноземних студентів. 

У 1994 році кафедра російської мови як іноземної змінила назву і стала називатися кафедрою філології і педагогіки. У ці роки однією з перших в Україні наша кафедра використовує комп'ютерну техніку для навчання іноземців російській мові. 

З 2000 року навчання іноземних студентів здійснюється за навчальним комплексом «Глобус», створеним творчим колективом кафедри під керівництвом доц. Л.С.Безкоровайної. 

З 2003 по листопад 2004 р. кафедру філології та педагогіки очолював доцент, канд. філол. наук Ю.Г.Ясницький. 

З листопада 2004 р. і до теперішнього часу кафедрою керує доцент, канд. пед. наук Л.С.Безкоровайна. Сьогодні на кафедрі працює понад 20 фахівців-філологів. Розвиваються і зміцнюються наукові та науково-методичні зв'язки з кафедрами російської мови інших вузів України, Росії та далекого зарубіжжя. Сьогодні викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних конгресах, симпозіумах, науково-практичних конференціях, які проводяться в Берліні, Празі, Варшаві, Мінську, Москві, Києві і в багатьох містах України.

За останній час у навчальний процес були впроваджені понад 20 підручників і навчальних посібників, створених викладачами нашої кафедри. У їх числі посібник з наукового стилю мовлення для іноземних студентів медико-біологічного профілю навчання (Т.Г.Копиткова, В.В.Рубцова), навчальний посібник «Русские падежи в картинках и таблицах» (Л.С.Безкоровайна, В.Є.Штиленко, О.Л.Штиленко), посібник з музичної фонетики «Весёлые нотки» (Г.М.Ковальова, С.М.Ревуцька), навчальний посібник на матеріалі місцевого країнознавства «Харьков. Первые шаги» (В.В.Тараненко, Л.Є.Солодова), "Говорящий учебник" (А.І.Попова, С.Л.Попов), навчальний посібник «Слушаем. Читаем. Конспектируем» (В.В.Рубцова, Н.С.Моргунова), підручник з української мови «Мова для всіх» (Н. С.Моргунова, Л.С.Безкоровайна, О.О.Резван), посібник для викладача «Учение с увлечением» (Т.Г.Доценко, Н.М.Кальниченко). 

Актуальним для навчального процесу є ще один напрямок розвитку кафедри - активне впровадження сучасних освітніх технологій. В останні роки наші викладачі ведуть інтенсивну роботу в цьому напрямку. Її результатом стало створення цілої серії комп'ютерних посібників, призначених для навчання лексиці і граматиці (В.В.Тараненко, Т.Г.Доценко, Н.В.Ушакова та ін), активізації вивченого лексико-граматичного матеріалу (В.О.Гура, Г.В.Воробйова), для навчання читання художніх текстів (Т.Г.Копиткова).

Серед визначних здобутків кафедри за останні роки – тісна та плідна співпраця із Техаським Комерційним Економічним університетом (США). Протягом трьох років студенти і викладачі із TexasA&MUniversityCommerce беруть участь у наших наукових заходах – конференціях і семінарах. Вже традиційно наприкінці навчального року група студентів на чолі з їхнім науковим керівником проф. Р.Родрігесом приїздять до ХНАДУ інтенсивно вивчати російську мову, знайомитися з Україною, її історією, культурою, традиціями та сьогоденням. У 2017 р. така співпраця набула офіційного характеру: між ХНАДУ та TexasA&MUniversityCommerce було укладено договір про співробітництво.

Протягом останніх років викладачі кафедри захистили дисертаційні дослідження, здобувши ступінь доктора філософії (кандидата філологічних або педагогічних наук):

Мірошниченко М.П. к. ф. н.

Пєхарєва М.В. к. ф. н.

Шарапова О.В. к. пед. н.

Опришко Н.О. к. ф. н.

Писаревська О.В. к. ф. н.