Відділ міжнародних зв'язків:

.

Основними завданнями департаменту є:

  • Координація міжнародної складової діяльності Університету за всіма напрямами, надання комплексної допомоги підрозділам в її розвитку.
  • Переговори із зарубіжними партнерами, укладання договорів, протоколів, меморандумів і т.і.
  • Впровадження передового досвіду університетів світу в практику діяльності ХНАДУ.
  • Пошук, аналіз і відбір пропозицій від зарубіжних партнерів.
  • Організація та супровід міжнародних заходів.
  • Поглиблення процесів інтернаціоналізації Університету і на цій основі збільшення надходжень до бюджету Університету з міжнародних джерел.

Левченко Ярослава Сергіївна

декан ФПІГ, доктор наук з галузі "Управління та адміністрування",

професор, професор кафедри економіки і підприємництва

Керівник відділу міжнародних зв'язків 
Маркетолог
Перекладач

   Біла Карина Сергіївна