Історія факультету

Підготовка іноземних студентів є візитівкою університету, показником його міжнародного визнання. Навчання іноземних громадян проводиться  у ХНАДУ з 1948 року, коли наш університет носив назву «Харківський автомобільно-дорожній інститут (ХАДІ)». 

 Деканат по роботі з іноземними студентами було офіційно створено в 1976 році, коли їхня кількість перевищила 100 осіб. У різні роки деканат очолювали  Г.І. Коваленко, В.Я. Єрмолаєв, І.П. Гладкий, О.Г. Кіслов, О.О. Лобашов. У 1981 році, коли кількість іноземних студентів сягнула 300 осіб, було введено посаду проректора з міжнародних зв’язків, яку послідовно займали С.Й. Ломака, Л.О. Білова, Д.М. Трунов. В університеті велика увага приділялась якості навчання іноземних студентів, але, зрозуміло, вона в першу чергу, залежить від рівня мовної підготовки, тому ще в 1977 р. в університеті було створено кафедру російської мови як іноземної. 

На початку 90-х років минулого століття, після розпаду колишнього Радянського Союзу, контингент іноземних студентів почав різко зменшуватися, і в 1992 році було ухвалено рішення щодо створення в університеті власного підготовчого відділення. У 1998 році підрозділи, залучені до навчання іноземних громадян, було реорганізовано в Центр міжнародної освіти, директором якого було призначено Д.М. Трунова. З 2000 року Центр очолив Г.І. Тохтар, якому, окрім підготовки фахівців для іноземних держав, було доручено організацію міжнародного співробітництва вчених, викладачів і студентів університету з навчальними закладами, фірмами, підприємствами інших країн світу.

У 2004 році проф. Г.І. Тохтаря було призначено проректором університету з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, а вже в 2005 році зростаюча кількість іноземних студентів дозволила створити в університеті факультет підготовки іноземних громадян (ФПІГ), який у різні роки очолювали О.П. Кулик, В.В.  Бондаренко,  О.Г. Сторчак,  В.М. Кудрявцев, Левченко Я.С. До складу факультету увійшло три підрозділи: кафедра філології (з 2008 – кафедра філології та лінгводидактики); кафедра педагогіки та мовної підготовки (з 2012 – кафедра мовної підготовки); кафедра природничих і гуманітарних дисциплін. Новостворений факультет отримав нові приміщення: побудований в 2005 році триповерховий навчальний корпус для іноземних громадян і реконструйований двоповерховий корпус, який є архітектурною пам’яткою Харкова. В корпусах містяться сучасні аудиторії, кабінети, комп’ютерні класи, бібліотека, конференційна та читальна зали, затишне студентське кафе.

Слід відзначити, що в цих нових приміщеннях студенти почали працювати за оригінальними підручниками з грифом МОН України, розробленими за міжнародними стандартами, за навчальним комплексом «Глобус»; власними комп’ютерними програмами (демонстраційними, навчальними, контролюючими); активно впроваджуються інтерактивні мультимедійні освітні технології, мовні тренажери, віртуальні лабораторні роботи з фізики, біології, хімії тощо; існує унікальна об’єктивна прозора система рейтингової оцінки поточних та підсумкових знань студентів; спеціальна захоплююча програма позааудиторних заходів (уроки-концерти, олімпіади, конкурси, конференції, екскурсії тощо) з активним мовним середовищем. Все це сприяло суттєвому підвищенню мотивації навчання і, як наслідок, якості мовної підготовки іноземних громадян. 

Починаючи з 1948 року, дипломи ХНАДУ отримали близько 3500 іноземних громадян із 76 країн Європи, Азії, Африки, Латинської Америки. Більш ніж 50 із них успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Переважна більшість іноземних випускників ХНАДУ займають відповідальні посади в структурах різних міністерств своїх країн, є керівниками державних і приватних підприємств, фірм у галузях транспорту, дорожнього будівництва, економіки, екології тощо. Всі вони є членами Міжнародної асоціації випускників ХАДІ-ХНАДУ, яка була створена в 2008 p.

З вересня 2021 року структурним підрозділом факультету стала кафедра українознавства.

З квітня 2024 факультет підготовки іноземних громадян очолює доцент, кандидат технічних наук, Антон Павлович Холодов.

Станом на 2024 рік факультет структурно складається з трьох кафедр,  відділу міжнародних зв’язків і відділу міжнародної освіти.

Найкращий факультет підготовки іноземних громадян України чекає на Вас!