Науково-дослідницька робота кафедри у 2017-2018 навчальному році

Об’єкт дослідження – теорія і методика викладання мов студентам іноземцям на початковому етапі, а також процес навчання російської й української мов як іноземних.

Мета роботи: залучення традиційних і найновіших методик викладання мов студентам-іноземцям на початковому етапі з урахуванням психолого-педагогічних особливостей викладання російської й української мов як іноземних.

Методи дослідження: психолого-педагогічні спостереження за навчальним процесом, систематизація та узагальнення педагогічного досвіду, аналіз відповідної наукової літератури.

За звітний період було опубліковано дві колективних монографії у співавторстві із зарубіжними партнерами (автори Шарапова О.В.; Бондаренко Л.М.). Викладачами кафедри було опубліковано 47 статей, у тому числі 6 у збірниках ВАК і 2 у далекому зарубіжжі; проголошено 51 доповідь на 11 міжнародних науково-методичних, науково-технічних і науково-практичних конференціях і семінарах, з них 2 у далекому та 2 у близькому зарубіжжі, опубліковано 56 статей  у співавторстві зі студентами.

Кафедрою було організовано та проведено Міжнародну  науково-практичну конференцію «Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов» (12 жовтня 2017 р.), Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні технології у викладанні мов іноземним студентам» (6 лютого 2018 р.) та ХХІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки» (5-6 червня 2018 р.)...

Внутренняя ссылка открывается в текущем окнеДалі...

ХIII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи підготовки іноземних студентів»

Уже традиційно конференційна осінь у Харкові розпочалася з Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, де на факультеті підготовки іноземних громадян 11 жовтня 2018 року було організовано і проведено конференцію «Проблеми та перспективи підготовки іноземних студентів».

Мета конференції полягала в обговоренні актуальних питань і перспектив розвитку методики викладання мов іноземним студентам, в обміні досвідом застосування різних педагогічних технологій, а також у залученні студентів до аудиторної і дистанційної підготовки у закладах вищої освіти...

Внутренняя ссылка открывается в текущем окнеДалі...

Публікації викладачів кафедри

Міжнародна науково-практична конференція іноземних студентів

14 травня 2020 року відбулася 82 міжнародна науково-практична конференція іноземних студентів «Мовна особистість у полікультурному світі». Традиційно на конференції працювали 2 секції: «Міжкультурна комунікація у сучасному світі» (голова – доц. Безкоровайна Л.С., секретар – ст. викл. Малихіна Ю.О.) і «Актуальні питання мовознавства: компаративний аспект» (голова – доц. Опришко Н.О., секретар – викл. Гайдей К.І.). З доповідями виступили студенти з Марокко, Конго, Єгипту, Палестини, Ірану, Китаю, Монголії, Індії, Німеччини, Франції, Туреччини. У роботі конференції взяли участь іноземні студенти з інших вишів України (медична стоматологічна академія, Полтава) та Харкова (національний університет імені В.Н. Каразіна, національний університет будівництва та архітектури, національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка)...

Внутренняя ссылка открывается в текущем окнеДалі...