«Мовна особистість у полікультурному світі» Студентська науково-практична конференція

5 квітня 2018 року відбулася міжнародна науково-практична конференція іноземних студентів «Мовна особистість у полікультурному світі». Цього року це була вже вісімдесята, ювілейна, студентська конференція, що проводиться у нашому університеті. У вітальному слові проректор університету Тохтар Г.І. та декан ФПІГ Кудрявцев В.М. зазначили, що  в сучасних умовах підвищується значення полікультурної освіти, а також рівень соціальної і культурної компетентності студентів в освітньому середовищі. Значущими чинниками компетентності сучасного студента є якісна освіта, соціальний досвід, спроможність брати участь у розробці іноваційних методів, засобів та технологій у сфері професійної діяльності, готових здійснювати спільну навчально-пізнавальну діяльність з представниками різних культур. Тому низку доповідей було присвячено історії ХАДІ-ХНАДУ, спеціальностям університету та факультетам, що готують спеціалістів для країн усього світу. Яскравою була доповідь на пленарному засіданні «ХНАДУ: сьогодення» (доповідачі Колие Патрис і Саване Мамаді з Гвінеї, науковий керівник викладач Гайдей К.І.): в інтерактивній формі студенти представили інформацію про розвиток нашого університету, слухачі дізналися, що іноземні студенти навчаються в ХНАДУ з 1948 року, зараз багато випускників займають високі та престижні посади у своїх країнах завдяки освіті, що здобули у нашому університеті. Цікавою і пізнавальною була також доповідь «Автоконцепти: нестандартні серійні автомобілі», яку зробив студент з Марокко Лаасири Отман під керівництвом доц. Безкоровайної Л.С.  Неабиякий інтерес викликали відео фрагменти, що супроводжували доповідь,  про новітні досягнення в сфері проектування «розумних» автомобілів. Традиційно на конференції працювали 2 секції: «Мова як відображення національної та загальнолюдської реальності» (голова – доц. Опришко Н.О., секретар – ст. викл. Доценко Т.Г.) та «Культурні традиції та національна ідентичність» (голова – доц. Безкоровайна Л.С., секретар – ст. викл. Попова А.І.). З доповідями виступили студенти з Марокко, Китаю, В'єтнаму, Туреччини, Конго, Гвінеї, Кот-д'Івуару, Іраку, Ірану. У роботі конференції взяли участь іноземні студенти з інших вишів Харкова: національного університету імені В.Н. Каразіна, національного медичного університету, національного університету будівництва та архітектури, а також університету банківської справи. Представники адміністрації Харківського економіко-правового університету, що були присутні на конференції, відзначили високий рівень володіння мовою, а також різноманітність та актуальність тематики й творчий підхід у підготовці доповідей.

Викладачі кафедри філології, що стали науковими керівниками для іноземних студентів, які тільки опановують мову навчання і роблять перші кроки в науково-дослідній роботі, відмічають, що залучення студентів-іноземців до нових видів пізнавальної й наукової діяльності, засвоєння нових соціальних норм, звичаїв, традицій, вимог колективу з урахуванням особливостей національної культури сприяє формуванню особистості студента на межі культур, для якої є характерним взаємодія національного та загальнолюдського. У результаті кропіткої роботи над текстами доповідей та стилем усного виступу вдалося добитися того, що доповіді були зрозумілими для слухачів-глядачів, які сприймали інформацію на слух та візуально, завдяки майстерно зробленим презентаціям та влучно підібраним відео. Студенти активно працювали на конференції, обговорюючи актуальні питання, що розглядалися в доповідях. А вміння користуватися мовою, що вивчається, є головною метою навчання іноземних студентів!

Усі учасники конференції отримали дипломи «За активну участь у конференції». Підсумком цієї роботи ми вважаємо чудовий, благодійний психологічний вплив на пізнавальну активність студентів, оскільки вона викликає в них ентузіазм, впевненість в своїх силах і умінні користуватися мовою, що вивчається, сприяє самоствердженню особистості студента і формує почуття толерантності та інтернаціоналізму, які так потрібні для мирного життя на Землі.

За результатами роботи науково-практичної студентської конференції створений електронний збірник матеріалів. 

To top