Уварова Тетяна Юріївна

Прізвище, ім’я, по батькові: УВАРОВА ТЕТЯНА ЮРІЇВНА

Посада: ДОЦЕНТ мовної підготовки

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання:

Електронна пошта: uvarova_hnadu@remove-this.ukr.remove-this.net

Внешняя ссылка открывается в новом окнеGoogle Academy

Внешняя ссылка открывается в новом окнеORCID

Внешняя ссылка открывается в новом окнеМетодичний кабінет

Освіта: закінчила філологічний факультет Харківського державного університету (нині Харківський національній університет імені В.Н. Каразіна) у 2005 році, отримала диплом за спеціальністю «Мова та література російська». У 2011 році закінчила Університет цивільного захисту України та отримала диплом за спеціальністю «Психологія». У 2018 році закінчила Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди та отримала диплом за спеціальністю «Мова і література українська»

У вересні 2012 року розпочала трудову діяльність у Харківському національному автомобільно-дорожнього університеті, на посаді викладача російської мови як іноземної на кафедрі мовної підготовки факультету підготовки іноземних громадян. З грудня 2015 року – старший викладач, а з березня 2017 року по теперішній час – доцент кафедри мовної підготовки ФПІГ ХНАДУ. У липні 2015 року успішно захистила дисертацію «Формування у підлітків уявлень про щастя, як особистісної самореалізації» та отримала науковий ступінь «кандидат педагогічних наук».

Навчальна діяльність: викладає дисципліну «Російська мова як іноземна», «Українська мова як іноземна». Бере активну участь у науковій роботі, виступає з доповідями на міжнародних наукових конференціях. Е автором та співавтором понад 50 наукових і методичних праць, у тому числі 1 монографії, 1 навчального посібника, 14 статей у наукових фахових виданнях, 11 статей у інших наукових виданнях (у тому числі опублікованих у наукових виданнях дальнього та ближнього зарубіжжя – Болгарії, Казахстану, Росії), 21 доповіді науково-методичних конференцій і 2 методичних вказівок.

З червня 2017 року по грудень 2018 року успішно виконувала обов’язки Вченого секретаря Ради ФПІГ ХНАДУ.

З 2015 року по 2018 р. була відповідальним секретарем щорічної Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Наукова ініціатива іноземних студентів і аспірантів», яка проводиться кафедрою мовної підготовки ФПІГ ХНАДУ.

Наукові інтереси: актуальні проблеми мовної підготовки іноземних студентів; проблеми формування лінгвокультурологічної компетентності іноземних студентів, впровадження у науковий процес навчальних екскурсій та елементів освітнього туризму.