Семененко Інга Євгенівна

СЕМЕНЕНКО ІНГА ЄВГЕНІВНА 

Електронна пошта: inga.semenenko@remove-this.ukr.remove-this.net

Внешняя ссылка открывается в новом окнеGoogle Academy

Внешняя ссылка открывается в новом окнеORCID

Внешняя ссылка открывается в новом окнеМетодичний кабінет

Семененко Інга Євгенівна закінчила у 1987 році Харківський державний університет ім. М. Горького, філологічний факультет.

В 2014 році захистила кандидатську дисертацію за темою: «Педагогічний супровід фахової підготовки іноземних студентів ВТНЗ» у спеціалізованій вченій раді К 64.053.06 Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, диплом: ДК № 025489.

Загальний стаж роботи – 32 роки, з них у ЗВО – 32 (8 років працювала в деканаті з роботи з іноземними студентами на посаді інспектора, ст. інспектора, заступником директора курсів; 7 років – на посаді викладача кафедри, 12 років – на посаді старшого викладача кафедри; з 22 грудня 2014 р. по теперішній час – доцент кафедри мовної підготовки Харківського національного автомобільно-дорожнього університету).

Семененко І.Є. має 3 навчальні посібники, 1 монографію, методичні вказівки, 2 навчально-методичні посібники, 21 фахову статтю.

Навчальна діяльність Семененко І.Є. характеризується вдалим сполученням усіх форм навчального процесу: читання лекцій, проведення практичних занять, наукової роботи зі студентами з підготовки до участі в міжнародних студентських науково-практичних конференціях, конкурсах, олімпіадах. Семененко І.Є. розробила та використовує у навчальному процесі навчально-методичні посібники для іноземних студентів; навчальні презентації до практичних занять; комп'ютерні тести (Hot Potato,Start) з мовної підготовки для студентів 1 курсу; методичні вказівки до практичних занять, робочі програми з дисциплін.

Семененко І.Є. бере активну участь у роботі кафедри та факультету. Вона є членом Ради ФПІГ, членом Методичної ради університету та заступником завідувача кафедри мовної підготовки.

Навчальну, наукову, методичну та організаційну роботу Семененко І.Є. поєднує з виховною роботою, з вересня 1987 року по теперішній час виконуючи обов’язки куратора іноземних груп.

За сумлінну працю Семененко Інга Євгеніївна нагороджена грамотами ХНАДУ та знаком «Почесний викладач ХНАДУ».