Моргунова Надія Сергіївна

Прізвище, ім’я, по батькові: МОРГУНОВА НАДІЯ СЕРГІЇВНА

Посада: завідувач кафедри мовної підготовки

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: morgan.ns777@remove-this.gmail.remove-this.com

Внешняя ссылка открывается в новом окнеGoogle Academy

Внешняя ссылка открывается в новом окнеORCID

Внешняя ссылка открывается в новом окнеМетодичний кабінет

Освіта: закінчила філологічний факультет Харківського державного університету (нині Харківський національній університет імені В.Н. Каразіна) у 1994 році, отримала диплом за спеціальністю «Російська мова та література». У 2010 році закінчила Приватний класичний університет (м. Запоріжжя) за спеціальністю «Психологія».

Працює в ХНАДУ з 1993 року: спочатку старшим лаборантом кафедри російської мови, з 1994 року – викладачем, з вересня 2001 року займала посаду старшого викладача кафедри педагогіки, психології та мовної підготовки, а з листопада 2011 – доцента кафедри.

З вересня 2012 року очолює кафедру мовної підготовки факультету підготовки іноземних громадян.

У березні 2011 року захистила кандидатську дисертацію «Психологічні чинники організації самостійної роботи в навчальній діяльності студентів» та отримала науковий ступінь кандидата психологічних наук.

Навчальна діяльність: викладає дисципліну «Російська мова як іноземна», «Українська мова як іноземна».

Автор і співавтор навчальних планів і програм з навчальних дисциплін «Російська мова як іноземна», «Українська мова як іноземна», 14 навчальних посібників (6 з них мають гриф МОН, серед них «Русский язык для иностранных студентов инженерных спеціальностей», «Мова для всіх», «Вікова психологія») з російської мови як іноземної, з психології, вікової та педагогічної психології, психології праці, 14 методичних вказівок, 3 навчальні комп’ютерні програми.

Бере активну участь у науковій роботі, виступає з доповідями на міжнародних наукових конференціях, є автором понад 200 наукових публікацій.

Наукові інтереси: актуальні проблеми мовної підготовки іноземних студентів; проблеми вікової та педагогічної психології.