«Викладання гуманітарних та українознавчих дисциплін засобами дистанційного навчання: теорія і практика закладів вищої освіти»

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі Науково-методичної інтернет-конференції «Викладання гуманітарних та українознавчих дисциплін засобами дистанційного навчання: теорія і практика закладів вищої освіти»

що відбудеться 24 листопада 2022 року у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті (Лист ІМЗО від 12.01.2022 № 22.1/10-28)

ВАЖЛИВІ ДАТИ

Прийняття заявок на участь у конференції і тезових матеріалів – до 06 листопада 2022 р.;

інформування про регламент роботи конференції – до 10 листопада 2022 р.;

початок конференції – 24 листопада 2022 року.

Більш детально в Начинается скачивание файлаінформаційному листі.

Наукова діяльність кафедри українознавства

Колектив кафедри веде значну науково-дослідницьку роботу. Щороку друкується понад 20 наукових та навчально-методичних статей, тез доповідей, повідомлень. Із 2007 року започаткована робота щодо написання та видання біографічних нарисів видатних науковців та педагогів університету. Видано нариси про професорів О.К. Бірулю, В.М. Варфоломєєва, М.І. Волкова, М.Я. Говорущенка, А.Б. Гредескула, С.С. Дяченко, В.О. Золотарьова, Я.А. Калужського, Л.В. Назарова, О.М. Петриченка, І.А. Романенка, А.М. Холодова, готуються до видання інші біографічні нариси.  

Викладачі української мови кафедри українознавства дбають про навчально-методичне забезпечення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)», займаються до дослідженням «Сучасна українська термінологія: теоретичні та прикладні проблеми» у царині термінознавства. Актуальність науково-дослідницької діяльності філологів кафедри зумовлена необхідністю дослідити й поглибити відомості про українську термінологічну лексику, зокрема термінологічні одиниці і номенклатурні назви національних термінологічних систем економіки (доцент Т.В. Фунікова), транспорту (доцент Н.В. Нікуліна), дорожнього будівництва (доцент Н.П. Книшенко), а також семантичні процеси суспільно-політичної лексики (старший викладач Т.М. Демкова). Виокремлено проблему вивчення термінології корпоративної культури фахівців від автомобілізму у вищих навчальних закладах України, вироблено рекомендації до занять із термінознавства для студентів технічних спеціальностей (доцент Ю.В. Бугаєвська). 

Доцент Н.В. Нікуліна плідно працює в термінографічній царині, авторка навчального посібника «Термінознавство: лінгвістичний опис української термінологічної системи автомобілебудування» (гриф МОН України); лексикографічних праць „Російсько-українсько-англійський словник термінології автомобільного транспорту”, „Російсько-український словник автотранспортної термінології і номенклатури” (гриф МОН України), «Словник транспортних чужомовних запозичень» (гриф МОН України), «Російсько-український перекладний словник наукових і технічних термінів галузі автомобілебудування та ремонту транспортних засобів» (Гриф МОН України), «Англійсько-українсько-російський словник абревіатур автомобілебудування», «Словник скорочень основних термінів автомобілебудування та ремонту транспортних засобів», «Короткий російсько-українсько-англійський транспортний словник (основні поняття перевезень на транспорті)». Доцент Н.П. Книшенко є авторкою навчально-довідкового видання «Тлумачний словник вузькогалузевих термінів дорожнього будівництва», вона також брала участь у розробці Державного стандарту України «Автомобільні дороги (терміни та визначення)» Міністерства регіонального розвитку та будівництва України (розробники ДСТУ: Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна та Харківський національний автомобільно-дорожній університет). 

У 2013 році побачила світ колективна монографія «Предприятия автомобильного транспорта и дорожное хозяйство Харькова и Харьковской области: исторический очерк» (автори – професор А.М. Туренко, доценти В.В. Гребенюк, В.І. Ковальов, О.О. Ніколаєнко, Л.А. Прилуцька). Допомогла авторам у збиранні матеріалу для монографії Н.П. Олешко. Аналогів подібного дослідження щодо історії автомобільного транспорту і дорожнього господарства немає ні у Харківському регіоні, ані в Україні.