Історія кафедри українознавства

Витоки кафедри українознавства беруть свій початок із перших днів існування Харківського автомобільно-шляхового інституту. В 1930 році була створена кафедра марксизму-ленінізму, що забезпечувала навчальну і науково-дослідницьку роботу з питань історії суспільства (зокрема й історії України), економічної теорії та філософії. Очолювали її у різний час Л. В. Шаммес, Ю. Ф. Савченко. Із 1931 року навчально-методичним кабінетом кафедри завідував І. А. Бесєдовський – колишній перший директор інституту.

На той час робота суспільствознавців була надзвичайно складною: зміцнювалася адміністративно-командна система, швидко набирав сили культ особи Сталіна. Викладачам треба було докладати величезних зусиль, щоб дати студентам правдиве, об’єктивне уявлення про закономірності громадсько-політичного життя та історичних процесів. Тому особлива увага приділялася поліпшенню методики проведення усіх видів навчальних занять і засвоєнню студентами програмного матеріалу. Чимало труднощів у викладачів та студентів викликала робота над літературою, особливо першоджерелами – творами класиків марксизму-ленінізму, що вважався єдиною науковою ідеологією.

Кафедра напружено працювала над прищепленням молоді навичок самостійної роботи, особливо творчої, у процесі підготовки та обговорення рефератів, проведення студентських конференцій. Детальніше...

Кафедра українознавства ХНАДУ: крізь призму часу

Редактор і упорядник В. І. Ковальов. – Харків: ХНАДУ, 2015. – 150 с.