Навчальний процес з іноземними студентами на кафедрі спрямовано на розвиток освіченої особистості, здатної до набуття наукових знань, професiйної мобiльностi, швидкої адаптацiї до реалізації пріоритетих напрямів розвитку техніки і технологій

Навчально-методична робота кафедри

Кафедра здійснює мовну підготовку іноземних студентів. Пропонуються для вивчення такі  дисципліни:

                                          1. Українська мова як іноземна

                                          2. Російська мова як іноземна

Навчання проводиться за всіма напрямами підготовки студентів Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Навчально-методичний процес складається з наступних напрямів: робота з іноземними студентами 1-2 курсів усіх спеціальностей з викладання української мови як іноземної; робота з іноземними студентами 3-4 курсів з викладання української/російської мови як іноземної; робота з іноземними магістрами з викладання української/російської мови як іноземної.

Внутренняя ссылка открывается в текущем окнеДалі

Навчально-методичні посібники кафедри