Міжнародна науково-практична конференція іноземних студентів

14 травня 2020 року відбулася 82 міжнародна науково-практична конференція іноземних студентів «Мовна особистість у полікультурному світі». Цього року вона проводилася в режимі інтернет-конференції. Значущими чинниками компетентності сучасного студента є якісна освіта, соціальний досвід, спроможність брати участь у розробці іноваційних методів, засобів та технологій у сфері професійної діяльності, готових здійснювати спільну навчально-пізнавальну діяльність з представниками різних культур.

Традиційно на конференції працювали 2 секції: «Міжкультурна комунікація у сучасному світі» (голова – доц. Безкоровайна Л.С., секретар – ст. викл. Малихіна Ю.О.) і «Актуальні питання мовознавства: компаративний аспект» (голова – доц. Опришко Н.О., секретар – викл. Гайдей К.І.). З доповідями виступили студенти з Марокко, Конго, Єгипту, Палестини, Ірану, Китаю, Монголії, Індії, Німеччини, Франції, Туреччини. У роботі конференції взяли участь іноземні студенти з інших вишів України (медична стоматологічна академія, Полтава) та Харкова (національний університет імені В.Н. Каразіна, національний університет будівництва та архітектури, національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка).

Студенти, що виступили з доповідями, продемонстрували високий рівень сформованості комунікативної компетенції, добре володіння мовними та позамовними засобами комунікативного дискурсу. А вміння користуватися мовою, що вивчається, є головною метою навчання іноземних студентів!

Викладачі кафедри філології, що стали науковими керівниками для іноземних студентів, які тільки опановують мову навчання і роблять перші кроки в науково-дослідній роботі, відмічають, що залучення студентів-іноземців до нових видів пізнавальної й наукової діяльності, засвоєння нових соціальних норм, звичаїв, традицій, вимог колективу з урахуванням особливостей національної культури сприяє формуванню особистості студента на межі культур, для якої є характерним взаємодія національного та загальнолюдського. У результаті кропіткої роботи над текстами доповідей та стилем усного виступу вдалося добитися того, що доповіді були зрозумілими для слухачів-глядачів.

Усі учасники конференції отримали сертифікати учасника конференції. Підсумком цієї роботи ми вважаємо чудовий, благодійний психологічний вплив на пізнавальну активність студентів, оскільки вона викликає в них ентузіазм, впевненість в своїх силах і умінні користуватися мовою, що вивчається, сприяє самоствердженню особистості студента і формує почуття толерантності та інтернаціоналізму, які так потрібні для мирного життя на Землі.

За результатами роботи науково-практичної студентської конференції створений електронний збірник матеріалів.

Начинается скачивание файлаЗавантажити матеріали конференції в pdf