ХIII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи підготовки іноземних студентів»

Уже традиційно конференційна осінь у Харкові розпочалася з Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, де на факультеті підготовки іноземних громадян 11 жовтня 2018 року було організовано і проведено конференцію «Проблеми та перспективи підготовки іноземних студентів».

Мета конференції полягала в обговоренні актуальних питань і перспектив розвитку методики викладання мов іноземним студентам, в обміні досвідом застосування різних педагогічних технологій, а також у залученні студентів до аудиторної і дистанційної підготовки у закладах вищої освіти.

Учасники з України, а також ближнього і далекого зарубіжжя вислухали доповіді та взяли участь у обговореннях виступів за напрямками:

• Лінгводидактика і методика викладання української та російської мов як іноземних;

• Освітній процес: традиційні та інноваційні технології та прийоми у навчанні іноземних студентів;

• Психолого-педагогічні основи організації навчального процесу: питання адаптації та інтеграції іноземних студентів в освітній простір ЗВО;

• Викладання гуманітарно-природничих та спеціальних дисциплін нерідною мовою.

Усі матеріали, заслухані на конференції, свідчать про те, що викладачі активно працюють над розширенням традиційних методик і розробкою та залученням педагогічних технологій у навчальний процес на підготовчих відділеннях і факультетах підготовки іноземних громадян України та інших країн.

В умовах постійного оновлення методів і практик викладання іноземних мов, а також у зв'язку з безперервним зростанням технічних можливостей виникає постійна потреба вибудувати методику викладання мов таким чином, щоб вона відповідала вимогам сучасного ринку освітніх послуг і задовольняла потреби всіх учасників освітнього процесу. Тому використання в мовній підготовці іноземців новітніх педагогічних технологій стає першочерговим завданням науково-педагогічного складу підготовчих факультетів та відділень.

Питання оптимізації навчального процесу для іноземних громадян у світі, який постійно змінюється і вдосконалюється, вимагають об'єднання зусиль колективів кафедр, які здійснюють підготовку іноземних студентів. І традиційна осіння конференція в ХНАДУ показала, як плідно над цим працює дружня спільнота викладачів РЯІ в Україні і за кордоном.