Науково-дослідницька робота кафедри у 2021 році

Об’єкт дослідження – лінгводидактичні основи мовної підготовки іноземних громадян на початковому етапі навчання.

Мета роботи:  теоретичні та практичні дослідження методики викладання української та англійської мов як іноземних на початковому етапі навчання. 

Методи дослідження: психолого-педагогічні спостереження за навчальним процесом, систематизація та узагальнення педагогічного досвіду, аналіз відповідної наукової літератури, розробка та залучення новітніх лінгводидактичних стратегій.

Наукові дослідження викладачів кафедри було представлено у  29 доповідях на 5 міжнародних конференціях і семінарах в Україні. Було надруковано 41 публікацію (статті та тези матеріалів конференцій і семінарів), у тому числі 1 із них  у збірниках із грифом ВАК, 1 у збірниках, що входять до міжнародних реферативних баз (Index Copernicus), 20 у співавторстві зі студентами та 1 в далекому зарубіжжі (Угорщина). Було опубліковано методичні вказівки до посібника «Адаптационные тесты по лексике и грамматике русского языка как иностранного. Элементарный уровень» (Гура В.О.) та підготовлено до друку навчальний посібник «Українська мова: збірник вправ» (Малихіна Ю.О.). Було подано два пакети документів на право інтелектуальної власності та отримано дві свідоцтва відповідно.

У звітному 2021 році кафедрою філології та лінгводидактики ФПІГ ХНАДУ було організовано та проведено такі науково-практичні та науково-методичні заходи:

1. Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам» (м. Харків, 25 лютого 2021 р.)

2. Міжнародна науково-практична студентська конференція "Мовна особистість та культура у сучасному інформаційному просторі " (м. Харків, 15 квітня 2021 р).

3. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів» (26 жовтня 2021 р.) разом із кафедрою мовної підготовки ХНАДУ.

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи підготовки іноземних студентів»

Незважаючи на важку епідеміологічну ситуацію, вже традиційно у середині осені кафедра філології та лінгводидактики Харківського національного автомобільно-дорожнього університету провела чергову міжнародну науково-практичну конференцію "Проблеми та перспективи мовної підготовки іноземних студентів". Цьогорічну конференцію було присвячено 90-літньому ювілею нашого університету. З огляду на карантині обмеження в країні та світі захід було проведено у дистанційному форматі із залученням ресурсів мережі Інтернет. Проте це не стало перешкодою для зацікавлених учасників: сьогодні викладачів із різних міст України, а також гості з близького зарубіжжя - Білорусі та Казахстану - взяли участь у конференції та долучилися до обговорення...

Внутренняя ссылка открывается в текущем окнеДалі...

Публікації викладачів кафедри

Міжнародна науково-практична конференція іноземних студентів

14 травня 2020 року відбулася 82 міжнародна науково-практична конференція іноземних студентів «Мовна особистість у полікультурному світі». Традиційно на конференції працювали 2 секції: «Міжкультурна комунікація у сучасному світі» (голова – доц. Безкоровайна Л.С., секретар – ст. викл. Малихіна Ю.О.) і «Актуальні питання мовознавства: компаративний аспект» (голова – доц. Опришко Н.О., секретар – викл. Гайдей К.І.). З доповідями виступили студенти з Марокко, Конго, Єгипту, Палестини, Ірану, Китаю, Монголії, Індії, Німеччини, Франції, Туреччини. У роботі конференції взяли участь іноземні студенти з інших вишів України (медична стоматологічна академія, Полтава) та Харкова (національний університет імені В.Н. Каразіна, національний університет будівництва та архітектури, національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка)...

Внутренняя ссылка открывается в текущем окнеДалі...