Науково-дослідницька робота кафедри у 2022 році

Об’єкт дослідження – лінгводидактичні основи мовної підготовки іноземних громадян.

Мета роботи:  теоретичні та практичні дослідження методики викладання української та англійської мов як іноземних на початковому етапі навчання. 

Методи дослідження: психолого-педагогічні спостереження за навчальним процесом, систематизація та узагальнення педагогічного досвіду, аналіз відповідної наукової літератури, розробка та залучення новітніх лінгводидактичних стратегій.

Наукові дослідження викладачів кафедри було представлено у 25 доповідях на 7 міжнародних конференціях і семінарах в Україні та поза її межами (Німеччина, Фінляндія, Азербайджан). Було надруковано 35 публікацій (статті та тези матеріалів конференцій і семінарів), у тому числі 8 із них у збірниках категорії «Б», 7 у збірниках, що входять до міжнародних реферативних баз (Index Copernicus), 13 у співавторстві зі студентами та 1 в далекому зарубіжжі (Фінляндія). Було опубліковано розділ у колективній монографії: ««Лексикон інтимних міст» Юрія Андруховича як простір взаємодії Homo Erraticus і Homo Eroticus» // Moderní aspektyvědy: XXVI. Dílmezinárodní kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický Instituts. r.o.. Českárepublika: Mezinárodní Ekonomický Instituts. r.o., 2022 (Опришко Н.О.) та навчально-методичний посібник для іноземців «Вправи з української мови. Частина 1» / Ю.О. Малихіна: Харків: Видавництво Іванченка І.С., 2022. – 194 с. – Укр. мовою (Малихіна Ю.О.).

Кафедрою філології та лінгводидактики ФПІГ ХНАДУ було організовано та проведено такі науково-практичні та науково-методичні заходи:

1. Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам» (м. Харків, 24 лютого 2022 р.)

2. Міжнародна науково-практична студентська конференція "Мовна особистість та культура у сучасному інформаційному просторі " (м. Харків, 14 квітня 2022 р).

3. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів» (20-21 жовтня 2022 р.) разом із кафедрою мовної підготовки ХНАДУ.

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи підготовки іноземних студентів»

Незважаючи на важку епідеміологічну ситуацію, вже традиційно у середині осені кафедра філології та лінгводидактики Харківського національного автомобільно-дорожнього університету провела чергову міжнародну науково-практичну конференцію "Проблеми та перспективи мовної підготовки іноземних студентів". Цьогорічну конференцію було присвячено 90-літньому ювілею нашого університету. З огляду на карантині обмеження в країні та світі захід було проведено у дистанційному форматі із залученням ресурсів мережі Інтернет. Проте це не стало перешкодою для зацікавлених учасників: сьогодні викладачів із різних міст України, а також гості з близького зарубіжжя - Білорусі та Казахстану - взяли участь у конференції та долучилися до обговорення...

Внутренняя ссылка открывается в текущем окнеДалі...

Публікації викладачів кафедри

Міжнародна науково-практична конференція іноземних студентів

14 травня 2020 року відбулася 82 міжнародна науково-практична конференція іноземних студентів «Мовна особистість у полікультурному світі». Традиційно на конференції працювали 2 секції: «Міжкультурна комунікація у сучасному світі» (голова – доц. Безкоровайна Л.С., секретар – ст. викл. Малихіна Ю.О.) і «Актуальні питання мовознавства: компаративний аспект» (голова – доц. Опришко Н.О., секретар – викл. Гайдей К.І.). З доповідями виступили студенти з Марокко, Конго, Єгипту, Палестини, Ірану, Китаю, Монголії, Індії, Німеччини, Франції, Туреччини. У роботі конференції взяли участь іноземні студенти з інших вишів України (медична стоматологічна академія, Полтава) та Харкова (національний університет імені В.Н. Каразіна, національний університет будівництва та архітектури, національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка)...

Внутренняя ссылка открывается в текущем окнеДалі...