Документи до вступу

Для дистанційного вступу до навчального закладу іноземець особисто подає до відповідного структурного підрозділу/приймальної комісії заяву в паперовому вигляді (бакалавр) / (магістр).

До заяви іноземець додає:

1) документ (скан-копія) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
2) скан-копію додатка до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється зарахування (за наявності);
3) академічна довідка, видана закордонним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);
4) скановану копію документа, що містить відомості про зміст освітньої програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (якщо ця інформація не включена до додаток до документа про освіту), при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цих відомостей унеможливлює визнання кваліфікації згідно з документом; (Абзац 4 пункту 9 в редакції Наказу МОН № 1167 від 11.08.2017)
5) копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
6) сканована копія фотокартки розміром 30 х 40 мм;
7) копія посвідчення закордонного українця (за наявності); (Абзац 8 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН № 1167 від 11.08.2017)
8) при вступі до аспірантури додатково подається науково-дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або перелік опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовами, завірені в установленому порядку за місцем роботи/навчання здобувача.


Для вступу до докторантури українською або англійською мовою додатково подаються: -тематичний план дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора наук;
-копія диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня;

ВАЖЛИВО! Іноземці, які вступають за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені правилами прийому до вищого навчального закладу та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, у рамках яких реалізується академічна мобільність.

Документи, зазначені в підпунктах 1 - 5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріально засвідченим перекладом. Документи, зазначені в підпунктах 1 - 4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно використовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Для отримання запрошення необхідно відправити на пошту   stasfisun2@gmail.com скан або фото наступних документів:

1. Атестат про середню освіту.

2. Закордонний паспорт.

3. Згода на обробку персональних даних.

4. Протягом 2-х днів розглядаються подані документи та формується заявка на отримання запрошення.

5. За умови позитивного результату оформляється запрошення.

6. Вартість запрошення складає 500 гривень (бланк запрошення + візова підтримка + послуги банку).

7. Вартість відправлення запрошення згідно з тарифами кур'єрської служби: TNT, DHL

8. Також для отримання запрошення та необхідної інформації ви можете звернутися до наших фірм-партнерів.