Міжнародна наукова конференція у Словаччині

Викладачі кафедри мовної підготовки майже у повному складі на чолі із завідувачкою доц. Моргуновою Н.С. 20 квітня 2021 року взяли активну участь у Міжнародній науковій конференції «Соціальна робота у сучасному суспільстві» («Sociálna práca v súčasnej spoločnosti»), яку проведено кафедрами педагогіки та теології Католицького університету міста Ружомберок (Словаччина) (Katolícka univerzita v Ružomberku) дистанційно з використанням платформи Zoom. На онлайн-конференції з-поміж інших виступів доповідачів – представників Словаччини, України, Камбоджі, Чехії, Польщі цікавими й змістовними були і доповіді доцентів кафедри мовної підготовки ХНАДУ Моргунової Н.С., Уварової Т.Ю., Божко Н.М., в яких висвітлено актуальні проблеми міжкультурної комунікації й соціальної інтеграції іноземних студентів як складової освітньо-культурного середовища їх соціалізації, зокрема розглянуто позааудиторну діяльність студентів-іноземців як одного із чинників їх подальшої соціальної самореалізації. Виступи науково-педагогічних працівників кафедри супроводжувалися інформативними презентаціями. За підсумками проведеної конференції найближчим часом наукові статті авторів будуть розміщені у збірнику матеріалів конференції з присвоєнням окремого ISBN й надіслані на електронних носіях кожному учаснику. Кафедра мовної підготовки висловлює подяку організаторам конференції за запрошення і сподівається на подальшу плідну співпрацю! 

Вверх