Кандидатські дисертаційні роботи

Безкоровайна Любов Сергіївна

«Семантизация реалий как компонент содержания обучения иностранных студентов-нефилологов» Спеціальність 13.00.02 «Методика преподавания РКИ» (захист відбувся у квітні 1991 року). Затвердження: Рішення вченої Ради Харківського автодорожнього технічного університету від 28 жовтня 1994 року, протокол № 2/976.

Копиткова Тетяна Гаврилівна

«Методика обучения диалогическому общению в учебно-профессиональной сфере иностранных студентов технических ВУЗов». Спеціальність 13.00.02 «Методика викладання (російської мови як іноземної)» (захист відбувся у січні 1993 року в Інституті російської мови ім. О. С. Пушкіна).

Опришко Наталя Олексіївна

"Еротичний осмос постмодернізму у версії Юрія Андруховича", спец. 10.01.01 "Українська література" (захист відбувся 24 лютого 2017 р., затвердження: Наказ Міністерства освіти і науки України № 659 від 27.04.2017.

Оробінська Марія Володимирівна

"Російська рок-поезія: моделювання глибини тексту". Спеціальність 10.02.02 "Російська мова" (захист відбувся у червні 2015 року; наказ МОНУ від 29 вересня 2015 р.)

Писаревська Оксана Вікторівна

«Художня концепція людини і світу у поезії Анатолія Перерви». Спеціальність 10.01.01 «Українська і світова література» (захист пройшов у Спеціалізованій Раді Бердянського педагогічного університету 07.03.2019)