Бешенцева Оксана Анатолівна

 

Прізвище, ім’я, по батькові: БЕШЕНЦЕВА ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

Посада: доцент кафедри природничих і гуманітарних дисциплін (ПіГД)

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: beshentseva@ukr.net

Освіта: у 1996 році закінчила Харківський державний політехнічний університет, факультет «Технологія неорганічних речовин». Має диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Технічна електрохімія», кваліфікація – інженер-хімік.

В 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фізико-хімічні закономірності кінетики процесів хімічного відновлення олова, міді, свинцю з водних розчинів в умовах гідродинамічного режиму» та отримала вчений ступінь кандидата хімічних наук.

З вересня 2007 року і по теперішній час працює в ХНАДУ; з листопада 2012 року займає посаду доцента кафедри ПіГД.

В 2014 році отримала вчене звання «доцент кафедри природничих і гуманітарних дисциплін».

Навчальна діяльність: на кафедрі ПіГД викладає дисципліну «Хімія» в системі довузівської підготовки іноземних громадян.

Бешенцева О.А. є автором навчальних програм з дисципліни «Хімія» для студентів інженерно-технічного профілю та для студентів медико-біологічного профілю; автором сертифікованого мультимедійного посібнику з хімії; автором 2-х сертифікованих дистанційних курсів «Основи хімії» а «Хімія для іноземців» для самостійної роботи студентів та; комп'ютерних завдань та тестів; співавтором 2-х навчальних посібників «Хімія» (1 – має гриф МОНУ, 2 – має Дозвіл ХНАДУ); словників хімічних термінів (англійський, іспанський, французький, китайський, в'єтнамський, монгольський); лабораторного практикуму з хімії; 4 методичних вказівок.

Бешенцева О.А. бере активну участь у роботі кафедри та факультету. Вона є членом Ради ФПІГ, членом методичної комісії ФПІГ, відповідає за методичну роботу на кафедрі та на ФПІГ. Бере активну участь у науковій роботі, виступає з доповідями на міжнародних наукових конференціях, є автором понад 80 публікацій.

Наукові інтереси: фізико-хімічні закономірності кінетики процесів металізації діелектриків в умовах гідродинамічного режиму; актуальні проблем викладання хімії іноземним студентам підготовчого факультету.