Участь у науково-практичному кваліфікаційному тренінгу-семінарі

Науково-педагогічні працівники кафедри мовної підготовки Моргунова Н.С. (завідувач кафедри) та Семененко І.Є. (доцент кафедри) стали учасниками науково-практичного кваліфікаційного тренінгу-семінару "Сучасні технології навчальної діяльності викладача закладу вищої освіти", що проходив з 17.02.21 по 24.02.21 на кафедрі мовної підготовки, педагогіки та психології ХНУМГ імені О.М. Бекетова. У межах семінару досвідченими коучами, докторами педагогічних наук Ткаченко Лідією Петрівною та Житеньовою Наталією Василівною для викладачів вишів було проведено дві тренінгові програми за темами "Культура створення навчальної презентації" та "Риторичні прийоми ефективної діяльності викладача ЗВО", участь в яких підтверджено відповідними сертифікатами загальною тривалістю 30 годин.

To top