Безкоровайна Любов Сергіївна

Посада: зав. кафедри філології та лінгводидактики

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент            

Електронна адреса: lsbezk52@gmail.com

ORCID

Методичний кабінет

Освіта: закінчила філологічний факультет Харківського державного університету імені О.М. Горького (нині Харківський національній університет імені В.Н. Каразіна) у 1975 році, отримала диплом за спеціальністю російська мова та література; кваліфікацію – Філолог. Викладач російської мови та літератури.

Працює в ХНАДУ з 1977 року до теперішнього часу. До 1979 року була лаборантом кафедри російської мови, у 1979 році обрана викладачем. У 1980-1981 рр. працювала в університеті  Орієнте (м. Сантьяго-де-Куба, Куба).

У 1988 році обрана старшим викладачем ХНАДУ. У 1991 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.  З квітня 1993 року займала посаду доцента кафедри філології й педагогіки. З листопада 2004 року у зв’язку з обранням за конкурсом призначена на посаду завідувача кафедри філології (нині кафедра філології та лінгводидактики) ХНАДУ.  

Навчальна діяльність:  викладає дисципліну «Російська мова як іноземна», «Українська та зарубіжна література».

Автор навчальних планів і програм з навчальних дисциплін «Російська мова як іноземна», «Українська та зарубіжна література», методичних вказівок, матеріалів для комп'ютерних і екзаменаційних робіт. Співавтор навчального комплексу «Глобус» для іноземних студентів, які починають вивчати російську мову, до складу якого входять: навчальний посібник, збірник вправ, робочий зошит студента, збірник контрольних робіт тощо; підручника  «Мова для всіх» (для іноземних студентів, які починають вивчати українську мову).

Бере   активну участь у науковій роботі,  виступає з повідомленнями й доповідями на міжуніверситетських і міжнародних наукових  конференціях (в Україні, Білорусі, Росії, Греції, Польщі, Бельгії), є автором і співавтором більш ніж 200 наукових публікацій. 

Наукові інтереси: актуальні проблеми навчання іноземних слухачів на етапі довузівської підготовки; проблеми сучасної лінгводидактики.