Захищені дисертації:

Прізвище, ім’я, по батькові: МОРГУНОВА НАДІЯ СЕРГІЇВНА

Посада: завідувач кафедри мовної підготовки

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

У березні 2011 року захистила кандидатську дисертацію

«Психологічні чинники організації самостійної роботи

в навчальній діяльності студентів»

 

Прізвище, ім’я, по батькові: СЕМЕНЕНКО ІНГА ЄВГЕНІВНА

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію

«Педагогічний супровід фахової підготовки

іноземних студентів ВТНЗ»

 

Прізвище, ім’я, по батькові: БОЖКО НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

У 1994 році захистила кандидатську дисертацію з філології

«Семантика імен артефактів у сучасній російській мові»

 

 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові: УВАРОВА ТЕТЯНА ЮРІЇВНА

Посада: доцент кафедри мовної підготовки

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

 У липні 2015 року захистила дисертацію

«Формування у підлітків уявлень про щастя як особистісної самореалізації»

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові: РЯЗАНЦЕВА ДАР'Я ВОЛОДИМИРІВНА

Посада: доцент кафедри мовної підготовки

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

У 2014 році захистила дисертацію

"Прикметник сучасної української мови у вимірах граматики оцінки"

 

 

                                     Робота над дисертацією:

Прізвище, ім’я, по батькові: КІСІЛЬ ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

Посада: старший викладач кафедри мовної підготовки

Працює над кандидатською дисертацією «Методика навчання

українського діалогічного професійного мовлення

студентів-іноземців транспортних спеціальностей»

Науковий керівник - д-р.пед.наук, проф. Дроздова І.П.