Ви тут: Міжнародні науково-практичні конференціі
Русский
English
Deutsch
Français
Monday, 17-12-2018

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

міжнародна науково-практична конференція

11-12 жовтня 2018 р.

завантажити в pdf

МОВНА ОСОБИСТІСТЬ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СВІТІ

Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної студентської конференції

5 квітня 2018 р. 

завантажити в pdf

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ 

 
 
Материалы
международной научно-практической 
студенческой конференции
 
 
17 АПРЕЛЯ 2018 г.

завантажити в pdf

Міжнародний науково-методичний семінар 

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ МОВ

ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ 

(матеріали семінару)

Харків 2018

завантажити в pdf

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЯЗЫКОВОЙ
ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ


Материалы ХІІ Международной научно-практической
конференции


12-13 октября 2017 г.

завантажити в pdf

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Материалы

международной научно-практической

студенческой конференции

 

Харків 2017 (11 апреля)

завантажити в pdf

Всеукраїнський науково-методичний семінар 

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ МОВ

ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ 

(матеріали семінару)

Харків 2017

завантажити в pdf

завантажити в doc

НОВІТНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

У ВИКЛАДАННІ МОВ

ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ
Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару 

16 лютого 2017 р.

завантажити в pdf

Запрошуємо до участі!

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ № 1

 Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у

Міжнародному науково-методичному семінарі

«Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»,

який відбудеться 15-16 лютого 2018 року

в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті за адресою

вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, Україна.

 

У програмі семінару будуть представлені лінгвістичний, соціолінгвістичний та лінгвокультурологічний аспекти викладання російської та української мов іноземним студентам з використанням інноваційних комп’ютерних технологій та Інтернет-ресурсів, а також методичні інновації у викладанні мов.

Семінар має суто практичну направленість. В ході семінару бажаючі можуть провести майстер-класи або/та відвідати цікаві для них майстер-класи з подальшим обговоренням.

За результатами роботи семінару планується видання електронного збірника тез і розсилка його учасникам електронною поштою, а також розміщення відеоматеріалів на платформі семінару.

 

Головні напрямки роботи семінару:

Ø    Використання мультимедійних технологій на уроках УЯІ/РЯІ;

Ø    Нові підходи у традиційних методиках мовної підготовки;

Ø    Використання дистанційних курсів у підготовці іноземних студентів.

 

Офіційні мови семінару: українська, російська, англійська, французька.

 

Регламент роботи семінару:

15 лютого 2018 року           10.00-11.00 – реєстрація учасників семінару;

11.00-11.30 – відкриття семінару;

11.45-16.00 – майстер-класи та дискусійні платформи.

16 лютого 2018 року                       10.00-13.30 – майстер-класи та дискусійні платформи;

                                               13.45- 14.15 – підведення підсумків і закриття семінару.

 

Часові обмеження на майстер-клас - до 45 хвилин, обговорення - до 10 хвилин.

                          

Для бажаючих провести майстер-клас у дистанційній формі необхідно надіслати відеозапис заняття, який у подальшому буде виставлений на платформі семінару. Для дистанційної участі у якості слухача семінару необхідно зареєструватися, подивитися 5 відео майстер-класів та прокоментувати їх на платформі семінару.

У всіх учасників є можливість опублікувати тези за темою семінару в електронному збірнику.

 

Заявки на проведення майстер-класів приймаються до 15 січня 2018. Заявки на очну участь, тексти тез та/або відеоматеріали приймаються до 01 лютого 2018 року включно на електронну адресу conf.khnadu.2018@gmail.com :

 

1) тези російською / українською / англійською / французькою мовою (наприклад, «petrova_tezy»);

2) заявка на участь в семінарі (наприклад, «petrova_zayavka»).

Адреса оргкомітету семінару:

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого (Петровського), 25, г. Харків, Україна.

Телефон кафедри філології (факультет підготовки іноземних громадян) - (057) 707-37-45.

 

Вимоги до оформлення тез:

Обсяг тез від 1 до 4-х сторінок; формат А-4 у текстовому редакторі Word у вигляді файла з розширенням * .doc (НЕ docх); шрифт - Times New Roman, 14 pt.; інтервал - 1,5; абзацний відступ - 1,25 см. Всі поля сторінок 2 см.

Текст матеріалів оформляти наступним чином: прізвище та ініціали автора (ів), навчальний заклад, місто, країна, e-mail, (шрифт 14 pt. Напівжирний, курсив) вирівнювання по правому краю; через два інтервали назва (шрифт 14 pt напівжирний, вирівнювання по центру); через два інтервали основний текст статті, шрифт 14 pt, полуторний інтервал (вирівнювання по ширині).

Список джерел у разі наявності розміщується в кінці тексту в алфавітному порядку, без абзацного відступу, інтервал одинарний, шрифт 14 pt. під заголовком Література. У тексті посилання на джерело вказувати в квадратних дужках: [1; 35], де 1 - порядковий номер джерела в списку літератури; 35 - номер сторінки (сторінок), кілька джерел розділяти комою [1, 5, 8]. Перенесення в тексті не допускаються, сторінки не нумеруються, колонтитули не використовуються.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають вимогам. Тези публікуються в авторській редакції.

Сподіваємося на плідну співпрацю в організації та проведенні семінару.

 

 

Приклад оформлення тез:

Петрова Н.С.

Харківський національний автомобільно-

дорожній  університет

м. Харків, Україна

e-mail: petrova_n_s(at)ukr(dot)net

 

Використання мультимедійних технологій у викладанні РМІ

 

(Основний текст)

Література:

1.     Вятютнев, М. Н. Теория учебника русского языка как иностранного (методические основы) [Текст] / М. Н. Вятютнев. – М.: Рус.яз., 1984. – 144 с.

2.     Зимняя, И. А. Психология обучения неродному языку / И. А. Зимняя. – М.: Рус.яз., 1989. – 219 с.

3.     Капитонова, Т.И. Методика обучения русскому языку как иностранному на этапе предвузовской подготовки [Текст] / Т. И. Капитонова,                           Л. В. Московкин. – СПб: Златоуст, 2006. – 272 с.

4.     Мамадиев, К.Р. Инновационные технологии в обучении / К.Р. Мамадиев // Молодой ученый. – 2012. – № 11. – С. 450-452.

  

завантажити інформаційний лист