Ви тут: Кафедри / Природничих і гуманітарних дисциплін / Наукова діяльність
Русский
English
Deutsch
Français
Sunday, 19-05-2019

Кандидатські дисертаційні роботи

   На кафедрі підготовлені і захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

   Викладач кафедри С.В. Солонська у листопаді 2016 року захистила кандидатську дисертацію за темою: “Моделі, метод та інформаційна технологія обробки сигналів в інтелектуальних радіолокаційних комплексах”. Їй присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю інформаційні технології.

 

   Викладач кафедри М. А. Волосюк у березні 2014 року захистила кандидатську дисертацію за темою:"Релаксація механічних  напружень  в кристалічних тілах з ГЦК решіткою (Cu, KCl, NaCl) поблизу концентраторів напружень". Їй присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук із спеціальності фізика твердого тіла.

 

 

   Викладач кафедри А. О. Басова у грудні 2012 року захистила кандидатську дисертацію за темою: "Соціальна опіка в Харкові (кінець 1919-1934рр)". Їй присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук із спеціальності історія України.

 

   Викладач кафедри Т. А. Шмоніна у листопаді 2012 року захистила кандидатську дисертацію за темою: "Педагогічні умови природничо-наукової підготовки іноземних студентів на підготовчих факультетах висщих навчальних закладів"

 

   Викладач кафедри О. Ю. Свистунов у 2009 роцi захистив кандидатську дисертацію за темою: "Модельний експеримент як засіб формування наукових понять у старшокласників у процесі вивчення електродинаміки" за спеціальністю "Теорія і методика навчання (фізика)".

 

Наукова дiяльнiсть

     Основу бюджетних наукових досліджень кафедри складають роботи у сфері дидактики загально фундаментальних дисциплін при підготовці іноземних громадян. Разом з тим проводяться дослідження у галузі природничо-математичних наук. До пріоритетного напрямку діяльності усіх викладачів кафедри відноситься керівництво науковою роботою студентів, яку успішно демонструють на щорічних студентських конференція.

Міжнародна студентська наук.-практич конференція

Міжнародна студентська науково-практична конференція ХНАДУ

      11 квітня 2017 р. відбулась міжнародна студентська науково-практична конференція «Проблеми і перспективи академічної адаптації іноземних студентів». 

     У роботі конференції взяли участь студенти з Марокко, Ірана,  Монголії, Гвінеї, Камеруну, Іорданії. Прийшли також, щоб взяти участь у конференції студенти з НТУ «ХПІ» і "ХІРЕ".

     Виступи доповідачів супроводжувалися демонстрацією відео і слайд-шоу. Це зробило доповіді не тільки цікавими, але і більш зрозумілими для іноземних студентів. Усі доповіді викликали великий інтерес у слухачів, а деякі і живу дискусію.

78-а Міжнародна студентська наук.-практич конференція

78-а Міжнародна студентська науково-практична конференція ХНАДУ

77-а Міжнародна студентська наук.-практич конференція

77-а Міжнародна студентська науково-практична конференція ХНАДУ

     24 березня 2015 р. кафедра «Природних і гуманітарних дисциплін» провела традиційну студентську науково-практичну конференцію. У роботі конференції взяли участь студенти з Марокко, Іорданії,  Лівану, Гвінеї, Камеруну, Тунісу. Прийшли також, щоб взяти участь у конференції студенти з НТУ «ХПІ».

     Виступи доповідачів супроводжувалися демонстрацією відео і слайд-шоу. Це зробило доповіді не тільки цікавими, але і більш зрозумілими для іноземних студентів. Усі доповіді викликали великий інтерес у слухачів, а деякі і живу дискусію.

76-а міжнародна студентська наукова конференція

76-а міжнародна студентська наукова конференція

     08 - 09. 04. 2014 р. відбулася  76-та міжнародна студентська  наукова конференція.  Пленарне засідання конференції відкрив  проректор університету, професор Тохтар Георгій Іванович.  Вступне  слово було надано  декану факультету Сторчаку Олегу Григоровичу  та  завідуючій  кафедрою природничих та гуманітарних  дисциплін Нікітіні  Тетяні Борисівні.

     На конференції було заслухано 26 доповідей, прийняли участь  більше 30 студентів зі своїми оригінальними доповідями. Всі студенти,  з 9 різних країн (Азербайджан, Німеччини, Іран,  Йорданія, Камерун,  Кот д’Івуар, Марокко, Монголія, Нігерія) ставилися до проведення конференції дуже відповідально. Вишукували цікаві  факти та події, підготували тексти та  презентації. Доповіді були на різноманітні  теми:  від серйозних дисциплін: математики,  фізики  та хімії до самих оригінальних доповідей  про сіль,  сон та про  людський мозок. Від таких цікавих доповідей  аудиторія були заповнена  студентами – слухачами. Багатьом доповідачам аплодували.

     Щорічно  на студентську  конференцію запрошуються  студенти – іноземці  із різних  ВНЗів м.Харкова. Кожний рік до нас  в ХНАДУ приходять студенти – іноземці із НТУ «ХПІ» зі своїми науковими керівниками. І цей рік не став винятком. Вони запропонували слухачам свою цікаву доповідь про математику - царицю наук.

     По закінченні  конференції всім учасникам були видані дипломи про участь в 76-й міжнародній  студентській  науковій  конференції. Оформлена стінгазета з цікавими  фотокарточками, та  саме головне -  це те, що  конференція сприяла єдності   всіх студентів багатьох країн і залишиться у спогадах  у кожного студента  на довгі роки.

Ювілейна міжнародна науково - практична конференція

Ювілейна міжнародна науково-практична конференція

Виступ професора МАДІ, к.і.н. Кузнецова О.Л
Виступ проректора, профес., к.т.н. Тохтаря Г.І
Секційне засідання відкриває зав.каф.ПіГД, доцент, к.ф.-м.н Кулик О. П
Виступ викладача НАУ м.Київ Герасименко О.Г. про можливості SMART-дошки
Ст. викл. Свистунов О.Ю. розповідає про можливості використання цифрових освітніх ресурсів у довузівській підготовці іноземних студентів
Ст. викл. Солонська С.В. демонструє використання дистанційного навчання для підвищення ефективності навчального процесу
Ст. викл. Шлонина Т.А. розповідає лро можливості інтерактивної дошки
Виступ декана ф-ту підвищ.квал-циї, проф. Касліна М.Д. на обговорюванні доповідей.

     26 - 27 жовтня 2010 року в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми й перспективи підготовки іноземних студентів в умовах реформування вищої освіти», присвячена 80-річчю ХНАДУ.

     26 жовтня 2010 р. відбулося засідання секції «Сучасні методи викладання гуманітарно-природничих дисциплін нерідною мовою», в організації і проведенні якої взяли активну участь викладачі кафедри ПіГД. У роботі секції взяли участь представники вузів Росії (МАДІ, (м. Москва), Бєлгту ім. Шухова (м. Бєлгород)), і України. У тому числі були представлені доповіді учасників з 5 міст України (Київ, Одеса, Полтава, Луганськ, Харків). З Харківських вузів у роботі конференції взяло участь 8 навчальних закладів. Дві доповіді зроблені при участі іноземних студентів (Китай, Туркменістан). У тому числі викладачами кафедри природничих і гуманітарних дисциплін на конференцію були представлені 17 доповідей. У збірнику матеріалів конференції викладачами кафедри ПіГД опубліковано 7 статей.

     Обговорення доповідей свідчило про те, що в сфері традиційних інтересів дослідників, викладачів-практиків, методистів залишаються проблеми, пов'язані з розробкою нових перспективних технологій, створенням нових навчальних посібників, тестуванням, використанням комплексів для дистанційного навчання й тестування.

      27 жовтня був проведений круглий стіл «Інноваційні технології у викладанні природничо-математичних і гуманітарних дисциплін», де учасники продовжили розгляд питань, які обговорювались на засіданні секції.

У числі новацій, що пролунали в ряді доповідей, варто виділити роботи, присвячені:

  • Розвитку й удосконаленню системи довузівської підготовки іноземних громадян (Ременцов А. М., Кузнєцов О. Л., Московський автомобільно-дорожній державний технічний університет (МАДІ), м. Москва; Андрющенко Б. М., Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків)
  • Застосуванню інноваційних освітніх технологій при проведенні навчальних занять і позааудиторних заходів на підготовчому факультеті (Наумова Л. М., Шевцова Р. Г. Білгородський державний технологічний університет ім. В. Г. Шухова, м. Бєлгород; Кулик О. П., Волосюк М. А. Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків);
  • Використанню дистанційного навчання для підвищення ефективності освоєння природничо-математичних і загальнотехнічних дисциплін іноземними студентами  (Гладкий І. П., Мощенок В. І., Тарабанова В. П., Лалазарова Н. О.,  Глушкова Д. Б., Ляпін О. О., Каслін М. Д., Костіна Л. Л., Кулик О. П., Солонская С. В. Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Афанасьєва О. В., Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків);
  • Використанню цифрових освітніх ресурсів у довузівській підготовці іноземних студентів (Герасименко О. Г., Національний авіаційний університет, м. Київ; Кулик О. П., Свистунов О. Ю., Шмоніна Т. А., Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків);
  • Удосконаленню традиційних навчально-методичних комплексів для довузівської підготовки іноземних громадян (Роман С. В., Татаренко Я. Ю., Бернадська І. А., Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Луганськ; Андрєєва С. В., Садовніченко Ю. О. Національний фармацевтичний університет, м. Харків;  Цапко Т. П., Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків; Кулик О. П., Левандовський Б. І., Пахомова І. М., Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харьков);
  • Удосконаленню системи контролю за якістю підготовки іноземних громадян (Льогочкіна Е. М., Шевцова Р. Г., Наумова Л. М., Білгородський державний технологічний університет ім. В. Г. Шухова, м. Бєлгород; Кулик О. П., Подшивалова К. В, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків).