Русский
English
Deutsch
Français
Sunday, 19-05-2019
Досягнення в методичній роботі у 2017 р.

Впродовж 2017 року згідно планам НМР викладачами кафедри:

Посібники з грифом МОНУ (навчальний, навчально-методичний):

1. Экономическая и социальная география мира: учеб. пособ. для иностран. студентов подготовит. факультетов высших учебных заведений: . Часть ІІ. Основы экономической и социальной географии Украины / Л.А. Прилуцкая, А.П. Кулик; под общ. ред. А.П. Кулика. – Х.: ХНАДУ, 2013. – 152 с.

2. Экономическая и социальная география мира: учеб. пособ. для иностран. студентов подготовит. факультетов высших учебных заведений:  Часть ІІІ. Основы экономической и социальной географии стран мира / Л.А. Прилуцкая, А.П. Кулик; под общ. ред. А.П. Кулика. – Х.: ХНАДУ, 2013. – 176 с.

3. Химия: учебное пособие для иностранных студентов подготовительных факультетов / О.А. Бешенцева, А.П. Кулик; под общ. ред. О.А. Бешенцевой. – Х.: ХНАДУ, 2016. – 260 с. 

Видання посібника без грифа МОНМСУ (навчальний, навчально-методичний):

1. Шмонина Т.А. Биология для иностранных студентов подготовительных факультетов / Т.А. Шмонина, Ю.А. Садовниченко. – Х.: ХНАДУ, 2013. – 206 с.

2. Подшивалова К.В. Информатика: учеб. пособие для иностранных студентов подготовительных факультетов / К.В. Подшивалова, С.В. Солонская; под общ. ред. К.В. Подшиваловой. – Х.: ХНАДУ, 2016. – 132 с. 

НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НПС

Монографія  (у співавторстві) Прокопенко Н.В. Оцінка забруднення придорожнього простору методом флуктуючої асиметрії листя дерев // Екологічні аспекти транспортної системи міста: монографія. – Харків: Видавництво «Смугаста типографія», 2017. – С. 118-144.

Розміщено у Файловому архіві 

 1. Вступний тест з хімії (російською мовою).

2. Вступний тест з хімії (англійською мовою).

3. Вступний тест з хімії (французькою мовою).

4. Деканатський контроль з хімії №1.

5. Деканатський контроль з хімії №2.

6. Тест з фізиці «Кінетична та потенціальна енергія».

7. Тест з фізиці «Тепловий рух, внутрішня енергія».

8. Тест з фізиці «Момент сили. Прості механізми».

Методична робота

Заняття з біології на інтерактивній дошці проводить к.пед.н. доцент Шмоніна Т.А.
Заняття з хімії на інтерактивній дошці проводить к.х.н. доцент Бещенцева О.А.

Для успішного вирішення навчальних задач на кафедрі

1. Формується штат висококваліфікованих викладачів, які досконало володіють методикою викладання дисциплін іноземним студентам

2. Систематично працює методичний семінар кафедри

3. Розроблюються та застосовуються традиційні навчальні комплекси з дисциплін, що включають:

 • введення у дисципліну (для раннього вводу дисциплін на 5-9 тижні   навчання),
 • навчальний посібник,
 • збірник завдань (задач та вправ),
 • лабораторний практикум,
 • робочий зошит,
 • словник термінів,
 • засоби діагностики (вступні тести, збірники завдань для поточних, модульних (циклових) та підсумкових контролів, матеріали для заліків і іспитів)

4. Запроваджуються інформаційні технології і засоби мультимедіа з формуванням та розробкою:

 • комп′ютерних презентацій;
 • слайдових і відеодемонстрацій (адаптивні ряди для лекцій, практичних та семінарських занять);
 • інтерактивних мовних тренажерів;
 • віртуальних інтерактивних лабораторних робіт;
 • навчальних та контролюючих комп′ютерних програм;
 • дистанційних курсів

5. Навчальна лабораторія поповнюється наочними матеріалами та посібниками, реальними демонстраціями та лабораторними роботами.

     Втілення концепції навчально-методичного розвитку кафедри забезпечує неухильне підвищення ефективності і покращення якості підготовки іноземних студентів.