Русский
English
Deutsch
Français
Wednesday, 20-09-2017
Досягнення в методичній роботі у 2016 р.

Впродовж 2016 року згідно планам НМР викладачами кафедри :


1. Видані навчальні посібники:
- Економічна та соціальна географія: частина 1 та частина 2 (російською мовою) з грифом МОНУ. Прилуцька Л.А., Кулик О.П.
- Хімія: навчальний посібник для іноземних студентів медико-біологічного профілю підготовчих факультетів (російською мовою) з Дозволом ХНАДУ. Бешенцева О.А., Кулик О.П.
- Інформатика: навчальний посібник для іноземних студентів підготовчих
факультетів (російською мовою). Подшивалова К.В., Солонська С.В.


2. Видані методичні вказівки:

- Методические указания к практическим занятиям по математике (раздел
«Числовая последовательность и её предел») для иностранных студентов
подготовительных факультетов высших учебных заведений (російською мовою). Волосюк М.А.
- Методические указания к практическим занятиям по математике (раздел
«Основные понятия геометрии») для иностранных студентов подфаков высших учебных заведений (російською мовою). Волосюк М.А.


3. Розміщено у Файловому архіві навчально-методичної літератури (48 од.): 3 навчальні посібника та 45 методичних вказівок.

Методична робота

Заняття з фізики на інтерактивній дошці проводить зав.каф., к.ф-м н. доц. Кулик О.П.
Заняття з біології на інтерактивній дошці проводить ст.викл. Шмоніна Т.А.
Заняття з хімії на інтерактивній дошці проводить к.х.н. ст.викл. Бещенцева О.А.

Для успішного вирішення навчальних задач на кафедрі

1. Формується штат висококваліфікованих викладачів, які досконало володіють методикою викладання дисциплін іноземним студентам

2. Систематично працює методичний семінар кафедри

3. Розроблюються та застосовуються традиційні навчальні комплекси з дисциплін, що включають:

 • введення у дисципліну (для раннього вводу дисциплін на 5-9 тижні   навчання),
 • навчальний посібник,
 • збірник завдань (задач та вправ),
 • лабораторний практикум,
 • робочий зошит,
 • словник термінів,
 • засоби діагностики (вступні тести, збірники завдань для поточних, модульних (циклових) та підсумкових контролів, матеріали для заліків і іспитів)

4. Запроваджуються інформаційні технології і засоби мультимедіа з формуванням та розробкою:

 • комп′ютерних презентацій;
 • слайдових і відеодемонстрацій (адаптивні ряди для лекцій, практичних та семінарських занять);
 • інтерактивних мовних тренажерів;
 • віртуальних інтерактивних лабораторних робіт;
 • навчальних та контролюючих комп′ютерних програм;
 • дистанційних курсів

5. Навчальна лабораторія поповнюється наочними матеріалами та посібниками, реальними демонстраціями та лабораторними роботами.

     Втілення концепції навчально-методичного розвитку кафедри забезпечує неухильне підвищення ефективності і покращення якості підготовки іноземних студентів.