Ви тут: Кафедри / Мовної підготовки / Наукова діяльність
Русский
English
Deutsch
Français
Sunday, 19-05-2019

Міжнародна науково-теоретична конференція студентів і аспірантів

Іноземні студенти  Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, що навчаються на основних факультетах, не лише беруть активну участь у наукових конференціях, які традиційно щороку  проводить кафедра мовної підготовки, але й за сприянням викладачів дружніх кафедр із інших вузів Харкова виступають з доповідями поза рідними стінами.

7-8 квітня 2015 року у ХНТУ «ХПІ» проходила Міжнародна науково-теоретична конференція студентів і аспірантів «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес». У конференції взяли участь студенти ХНАДУ Батбаяр Халіун (Монголія), Фєн Єфей  та Ян Сяоузюнь (Китай), Шеринов Рахимджан (Туркменістан) та Мадаминов Азизбек (Узбекистан) .  Учасники конференції з захопленням прийняли доповідь Батбаяра Халіуна «Семантика числа в монгольской культуре» та активно обговорювали представлений  цікавий матеріал.

28 квітня 2015 року у Харківському національному університеті будівництва та архітектури проходила Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Діалог культур як засіб пізнання світу, шлях до взаєморозуміння». У конференції взяли участь студенти ХНАДУ Ісса Хуссейн (Ліван), Дилмуханова Айтолкин (Казахстан), Мехдиханли Сархан (Азербайджан), Муафік Мохаммед (Марокко), Сапармирадов Мердан (Туркменістан), Ель Філалі Ешшафік Мехді (Марокко), Батбаяр Долгормаа (Монголія), Батценгел Балдор (Монголія), Тазбулатов Мадіяр (Казахстан). Учасникам конференції дуже сподобалася цікава та пізнавальна доповідь Ісси Хуссейна «Язык жестов арабов». Студент із задоволенням виступив перед публікою та відповів на всі питання.


      

1. ХНУБА
1.2. ХНУБА
2. ХНУ ім. В.Н. Каразіна
2.1. ХНУ ім. В.Н. Каразіна
2.2. ХНУ ім. В.Н. Каразіна
3. ХНУРЕ
3.1. ХНУРЕ
3.2. ХНУРЕ

Викладачі кафедри мовної підготовки регулярно беруть активну участь не лише в наукових конференціях, що проводяться в стінах рідного ХНАДУ, але й в інших українських і міжнародних вузах. 28-30 травня 2015 року у Харківському національному університеті радіоелектроніки відбулася 2 Міжнародна науково-методична конференція «Язык и специальность: актуальные проблемы обучения иностранцев в высшем учебном заведении». У конференції взяли участь викладачі – мовознавці, лінгвокультурологи, психологи і представники Харківської міської адміністрації. Серед учасників була і група викладачів кафедри мовної підготовки Харківського національного автомобільно-дорожнього університету Моргунова Н.С., Божко Н.М., Семененко І.Є., Кісіль Л.М., Цимбал Т.М., Головко В.А. Серед почесних гостей конференції були директор департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації А.В. Бабічев, Почесний консул Турецької республіки у м. Харкові Бєлий В.І., Генеральний консул Російської федерації у м. Харкові Семенов С.А., Почесний консул Республіки Азербайджан в м. Харкові Салманов А.Ф., Почесний консул Республіки Албанія в м. Харкові Омаров Ш.А. На конференції жваво обговорювалися питання міжкультурної комунікації, формування комунікативної компетенції іноземних слухачів і студентів, особливості професійної підготовки іноземців і перспективи та плани щодо подальшої роботи з ними в Україні.

Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених "Наукова ініціатива іноземних студентів та аспірантів"

15 березня 2017 року на базі кафедри мовної підготовки Харківського національного автомобільно-дорожнього університету відбулася Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Наукова ініціатива іноземних студентів та аспірантів», у якій взяли участь понад 100 студентів із багатьох вишів Харкова, а саме: ХНУ імені В.Н. Каразіна, НТУ «ХПІ», ХНАДУ, Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Національного університету цивільного захисту України, Харківського національного медичного університету, Харківського національного університету радіоелектроніки, Харківського національного університету будівництва і архітектури, Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва, а також з інших міст України та країн. Співорганізаторами заходу традиційно виступили викладачі кафедри мовної і загальноосвітньої підготовки іноземців факультету довузівської освіти Казахського національного університету імені Аль-Фарабі. Привнесенням цього року стала участь у конференції 10 студентів та молодих науковців з Узбекистану та плідна співпраця з Нукусським державним педагогічним інститутом імені Аджиніяза та Ташкентським державним педагогічним університетом імені Нізамі. З великим задоволенням викладачі та іноземні студенти вітали гостей цьогорічної конференції - студентів та викладачів Сумського державного університету та Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, які приїхали до ХНАДУ поділитися своїми науковими надбаннями. Традиційно конференція розпочалася з вітального слова проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків проф. Тохтаря Г.І., який наголосив на важливості обміну досвідом між іноземними студентами у вирішенні різних наукових проблем сучасності та міжкультурного дискурсу. Також учасники конференції почули напутнє слово від завідувача кафедри мовної підготовки доц. Моргунової Н.С. На пленарному і секційних засіданнях було висвітлено багато сучасних проблем у галузі міжкультурної комунікації, педагогічних, психологічних, технічних, економічних та соціокультурних наук. Студенти обмінювались інформацією про свої пошуки, знахідки і висновки, яких вони дійшли. Приємним завершенням конференції стало нагородження учасників почесними грамотами та дипломами у різних номінаціях. Кафедра мовної підготовки висловлює подяку всім учасникам і запрошує студентів, аспірантів та викладачів до тісної і плідної співпраці наступного року!

Фото 1
Фото 2
Фото 3
Фото 4
Фото 5
Фото 6
Фото 7
Фото 8
Фото 9

Міжнародний науково-методичний семінар «Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ»

Міжнародний науково-методичний семінар «Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів ВНЗ» організовано та проведено 26 січня 2017 року у ХНАДУ на кафедрі мовної підготовки. Семінар проведено згідно з планом проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних та науково-методичних конференцій та семінарів ХНАДУ у 2016-2017 р. на підставі посвідчення № 654 від 14 грудня 2015 р., що видано Українським інститутом науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ). У семінарі взяли участь 63 учасники з провідних вузів України, у тому числі із зарубіжних країн (Болгарії, Ізраїлю, Казахстану, Канади, Німеччини). Робота семінару відбулося у складі 3 секцій. Мета семінару полягала у пошуку рішень актуальних проблем методики навчання іноземних студентів професійно-мовленнєвого спілкування, міжкультурної комунікації та психологічної адаптації іноземних студентів, в обговоренні актуальних питань та перспектив розвитку цих напрямів у науково-методичних дослідженнях, а також у розгляді впровадження новітніх технологій у навчальний процес підготовки іноземних студентів у вищих навчальних закладах. Семінар проведено для розширення наукових зв’язків, обміну інформацією і знаннями між вченими та фахівцями України та зарубіжних країн за напрямами: • інноваційні тренди в методиці викладання нерідної мови іноземцям; • фахова підготовка та культурно-психологічна адаптація студентів-іноземців у новому культурному середовищі; • новітні технології у процесі професійно-мовної підготовки іноземних студентів ВНЗ. Доповіді, що були заслухані на семінарі, свідчать про те, що вищі навчальні заклади активно працюють над вирішенням сучасних проблем, пов’язаних із питаннями впровадження новітніх педагогічних технологій у мовну підготовку іноземних студентів ВТНЗ.

Фото 1
Фото 2
Фото 3
Фото 4

Міжнародний науково-методичний семінар "Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів у вищих навчальних закладах"

10 червня 2016 року у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті відбувся Міжнародний науково-методичний семінар «Використання новітніх педагогічних технологій у мовній підготовці іноземних студентів у вищих навчальних закладах». У ньому взяли участь 66 представників вищих навчальних закладів із Харкова, Дніпра, Києва, Єревана (Вірменія), Тараза й Костаная (Казахстан), Варни (Болгарія), Оранима (Ізраїль). Тема семінару зумовлена змінами, що відбуваються в системі вищої школи України, що передбачають пошук нових технологій навчання. Необхідність такого пошуку зумовлюється передусім загальним напрямком розвитку освіти, його орієнтацією не стільки на отримання конкретних знань, скільки на формування професійної компетенції, вмінь і навичок розумової діяльності, розвиток особистості як такої. Тому в процесі професійної підготовки важливо використовувати інтерактивні методи й інноваційні технології навчання для формування професійних знань і умінь. На семінарі обговорювалися питання використання інтернет-технологій у навчальному процесі, як під час безпосереднього контакту пыд час роботи у навчальній аудиторії, так і процесы дистанційного навчання іноземних студентів. Ще одним важливим моментом, що обговорювався на семінарі, була проблема трансдисциплінарних підходів до вибору текстового матеріалу і міждисциплінарних зв’язків у мовній підготовці. За результатами семінару було підготовлено збірку, до якої увійшли статті викладачів, що займаються вищезазначеними питаннями.

Наукові ініціативи іноземних студентів

17 березня 2016 року на факультеті підготовки іноземних громадян відбулася Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Наукова ініціатива іноземних студентів та аспірантів українських ВНЗ». Організаторами цієї конференції виступила кафедра мовної підготовки ХНАДУ. Співорганізаторами заходу стали викладачі кафедри мовної і загальноосвітньої підготовки іноземців факультету довузівської освіти КНУ ім. Аль-Фарабі. Ставши вже традиційною, конференція не перший рік збирає разом студентів із різних вузів міста Харкова з метою вирішення різноманітних питань у галузі освіти іноземців, а також, перш за все, для того, щоб студенти з різних країн світу мали змогу розповісти один одному про традиції та культуру своєї Батьківщини. Цього року у конференції взяли участь понад 100 студентів з багатьох харківських вишів (ХНУ ім. Каразіна, НТУ «ХПІ», ХНАДУ, Національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського «ХАІ», Національного університету цивільного захисту України, Української інженерно-педагогічної академії, Харківського національного університету радіоелектроніки, Харківського національного університету будівництва і архітектури), Казахського національного університету ім. Аль-Фарабі, а також з багатьох інших міст України і країн світу. Традиційно конференція розпочалася з вітального слова проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Г.І. Тохтаря, який наголосив на важливості обміну іноземними студентами власним досвідом у вирішенні різних наукових проблем сучасності та міжкультурного обміну. Також учасники конференції почули вітання від декану ФПІГ О.Г.Сторчака та завідувача кафедри мовної підготовки Н.С.Моргунової. На пленарному і секційних засіданнях було висвітлено багато сучасних проблем у галузі гуманітарних, технічних та суспільних наук. Студенти обмінювались інформацією про свої пошуки, знахідки і висновки, яких вони дійшли. Приємним завершенням конференції стало нагородження учасників почесними грамотами та дипломами у різних номінаціях. Кафедра мовної підготовки висловлює подяку всім учасникам та запрошує до участі в студентській науково-практичній конференції наступного року!

Фото 1
Фото 2
Фото 3
Фото 4
Фото 5
Фото 6
Фото 7
Фото 8
Фото 9
Фото 10

Олімпіада - 2016

Язык есть вековой труд целого поколения. (В.И. Даль)

Доброю традицією кафедри мовної підготовки Харківського національного автомобільно-дорожнього університету стало проведення щорічної Лінгвістичної олімпіади для іноземних студентів. Метою Олімпіади є розвиток творчої активності студентів та підвищення інтересу до вивчення мови країни навчання. 10 березня 2016 року була проведена ІІІ Міжнародна лінгвістична олімпіада для іноземних студентів. Участь в Олімпіаді взяли більш ніж 50 студентів з наступних вишів міста Харкова: Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Української інженерно-педагогічної академії, Харківського національного університету радіоелектроніки, Харківського національного університету будівництва та архітектури, Національного аерокосмічного університету ім. Н.Є. Жуковського, Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. За результатами Олімпіади призові місця були розподілені за наступними категоріями: • 1-2 курс ближнє зарубіжжя (1 місце – Мурадов Шаміль (ХНАДУ); 2 місце – Расулбєрдієва Райхон (ХНУБА); 3 місце – Зульфугарова Нармін (ХНУ ім. В.Н. Каразіна); • 1-2 курс дальнє зарубіжжя (1 місце – Чінь Фионг Лінь (ХНУ ім. В.Н. Каразіна), 2 місце – Ху Міцзя (НАУ ім. Н.Є. Жуковського), 3 місце – Харрісс Ріад (ХНУБА); • 3-5 курс ближнє зарубіжжя (1 місце – Атдаєв Ягши (ХНУБА), Мадамінов Азізбєк (ХНАДУ); 2 місце – Хайтекова Айнур (УІПА), Насіров Магомед (ХНАУ ім. В.В. Докучаєва), Бабадзе Хасіль Ісад (НАУ ім. Н.Є. Жуковського); 3 місце - Магтімов Вепа (ХНУРЕ), Рахімкулова Акнур (ХНАУ ім. В.В. Докучаєва), Хайтекова Айнур (УІПА); • 3-5 курс дальнє зарубіжжя (1 місце – Ян Сяоцзюнь (ХНАДУ); 2 місце – Гьовдже Батікан (ХНУРЕ); 3 місце – Мохагер Мохамед (ХНАДУ). Студенти-учасники Олімпіади виконували завдання із великим ентузіазмом та продемонстрували високий рівень володіння російською мовою як мовою професійного спілкування. Але це було не останнє випробовування для студентів. Другим етапом Олімпіади стало проведення лінгвістичного квесту для збірних команд учасників. Неможливо передати словами захоплення та азарт, що охопили студентів під час гри. Команди знаходили потрібні аудиторії у лічені секунди. Також студенти продемонстрували гарне володіння українською та російською мовами та відмінну командну гру. Переможцями квесту стали всі учасники: у кінці гри їх очікували солодкі подарунки та святковий концерт, по закінченні якого відбулося вручення дипломів та почесних грамот переможцям та учасникам. Однак головним подарунком стали незабутні емоції, які, сподіваємося, залишаться зі студентами протягом усього року. Кафедра мовної підготовки висловлює подяку всім учасникам та запрошує до участі в Олімпіаді наступного року!

Фото 1
Фото 2
Фото 3
Фото 4
Фото 5
Фото 6
Фото 7
Фото 8

Х Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 85-річчю ХНАДУ

«Проблеми й перспективи підготовки іноземних студентів» – під такою назвою відбулася Х Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 85-річчю від дня заснування ХНАДУ. Її організатори – кафедра мовної підготовки разом з іншими кафедрами ФПІГ ХНАДУ і кафедра мовної та загальноосвітньої підготовки іноземних громадян ФДО Казахського національного університету ім. аль-Фарабі. До програми конференції було включено 144 доповіді, які підготували 182 учасники, серед яких представники нашого університету, провідних ВНЗ Харкова (ХНУ ім. В.Н. Каразіна, ХНУБА, ХНМУ, ХАІ, ХНУРЕ, НТУ «ХПІ», ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, НФаУ, ХНТУСГ ім. П. Василенка, ХНАК, УДАЗТ, УІПА, ХГПУ им. Г.С. Сковороды, ХНЕУ ім. С. Кузнеця). Результати наукових і практичних досліджень відображено в публікаціях учасників конференції й з інших міст України (Київ, Полтава, Кривий Ріг, Черкаси, Запоріжжя, Одеса), близького (Росія, Казахстан) та дальнього зарубіжжя (Франція, Німеччина, Канада, США, Австралія, Туніс, Болгарія, Сербія, Китай). Усе це свідчить про високий рівень проведеної міжнародної конференції. Головними напрямками роботи конференції були традиційні та інноваційні технології в методиці викладання української /російської мови як іноземної, сучасні методи викладання гуманітарно-природничих дисциплін нерідною мовою, а також розглядалися психолого-педагогічні основи навчання й міжкультурна комунікація в теорії та практиці викладання нерідної мови. Під час роботи пленарного засідання було прослухано й обговорено більше 70 доповідей, що викликали жваве обговорення означених проблем. Це свідчить про те, що незважаючи на вагомий науково-методичний доробок у галузі інноваційних технологій та методики викладання нерідної мови та дисциплін гуманітарно-природничого циклу, а також значущі науково-практичні дослідження психолого-педагогічних основ навчання й міжкультурної комунікації, лишається ще багато нерозв’язаних питань, ідеї до рішення яких народжуються в дискусійному просторі подібних заходів. Учасники конференції дійшли висновку, що саме завдяки інноваційним технологіям навчальний процес виконує не лише свою основну функцію – навчати, а й сприяє взаємопроникненню культур, підвищує інтерес і стимулює мотивацію іноземних студентів до оволодіння новими знаннями.

Фото 1
Фото 2
Фото 3
Фото 4
Фото 5
Фото 6
Фото 7
Фото 8
Фото 9
Фото 10
Фото 11

Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих вчених

 28-29 квітня на факультеті підготовки іноземних громадян кафедрою мовної підготовки було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію студентів і молодих вчених під назвою «Наукова ініціатива іноземних студентів і аспірантів українських вузів».

У конференції взяли участь такі університети: НУГЗУ, ХНУБА, УІПА, ХАІ, ХНАУ, Томський державний педагогічний університет, Казахський національний університет імені Аль-Фарабі, Воронезький державний лісотехнічний університет ім. Г.Ф. Морозова, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова, Липецький державний педагогічний університет, Московський національний будівельний університет, Дрезденський технічний університет, Гродненський державний університет ім. Янки Купали, Самарський національний автомобільно-дорожній університет, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. Відкрили конференцію зі словами привітання та поздоровлення проректор з міжнародних зв'язків, проф. Тохтар Г.І., і завідувач кафедри мовної підготовки Моргунова Н.С. Приємною несподіванкою став виступ студенток Сагинтаевої Салтанат і Дильмуханової Айтолкин під назвою «День перемоги - наша спільна пам'ять», присвячений Дню Перемоги. Всі виступи гостей та учасників конференції супроводжувалися анімаційними і барвистими презентаціями, що робило їх виступи живими й органічними. Доповіді конференції висвітлювали найактуальніші проблеми лингвокраїнознавства, технічних, соціальних та економічних наук, проблеми вищої освіти в ХХІ столітті. Порушувалися питання культурних традицій та національної ідентичності. Мову пропонувалося розглянути як відображення національної та загальнолюдської реальності.

Конференція закінчилася врученням сертифікатів та подарунків учасникам.

Кафедра мовної підготовки висловлює подяку всім учасникам і виказує зацікавленість у подальшій продуктивній співпраці!

Фото 1
Фото 2
Фото 3
Фото 4
Фото 5
Фото 6
Фото 7
Фото 8

Міжнародна міжвузівська лінгвокраїнознавча олімпіада для іноземних студентів

Нет таких звуков, красок, образов и мыслей - сложных и простых, - для которых не нашлось бы в русском языке точного выражения... (К.Паустовский)

З метою розвитку творчої активності студентів та підвищення інтересу до вивчення російської мови 15 квітня 2015 року кафедрою мовної підготовки ХНАДУ була проведена Міжнародна міжвузівська лінгвокраїнознавча олімпіада для іноземних студентів. Участь в Олімпіаді взяли більш ніж 50 студентів з наступних вишів міста Харкова: Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Національного технічного університету «ХПІ», Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Української інженерно-педагогічної академії, Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, Харківського національного університету будівництва та архітектури, Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. За результатами Олімпіади призові місця були розподілені за наступними категоріями: • 1-2 курс ближнє зарубіжжя (1 місце – Рахматуллаєва Дійора (ХНАДУ); 2 місце - Ібрагімов Гасан (ХНАДУ); 3 місце – Ягмуров Худаяр (ХНАДУ); • 1-2 курс дальнє зарубіжжя (1 місце - Годсент Абхуегбеуде (НТУ «ХПІ»), 2 місце - Марк Каку (ХНУБА), 3 місце - Киогн Нго Мань (НТУ «ХПІ»); • 3-5 курс ближнє зарубіжжя (1 місце - Амангєльдієва Аджап (УІПА), 2 місце - Куллієва Марал (ХНУ ім.. В.Н. Каразіна), 3 місце - Гарієва Нязік (ХНУБА); • 3-5 курс дальнє зарубіжжя (1 місце - Ахмед Махді Аль-Канан (НТУ «ХПІ»); 2 місце - Батбаяр Халіун (ХНАДУ). Студенти-учасники Олімпіади виконували завдання із великим ентузіазмом та продемонстрували високий рівень володіння російською мовою як мовою професійного спілкування. В рамках Олімпіади всі іноземні студенти мали можливість взяти участь у конкурсі на найкраще прочитання вірша. Двадцять студентів із заявлених в Олімпіаді вузів продемонстрували не лише любов до поезії, але й проявили себе як блискучі оратори, захоплено декламуючи літературні твори російською і навіть українською мовами. Виступи конкурсантів спостерігали їхні викладачі, що прийшли підтримати своїх талановитих вихованців. Творче змагання виявилося настільки емоційним, що замість трьох претендентів на призові перші три місця, журі прийняло рішення відзначити ще шістьох студентів, розподіливши 1 і 2 місця на двох студентів, а 3 місце взагалі на п’ятьох. Усіх дев’ятьох переможців конкурсу чтеців було нагороджено дипломами та пам’ятними сувенірами. Для студентів також було організовано вікторину, під час якої вони мали можливість продемонструвати свої знання культури країни навчання. Перше місце справедливо посіла команда Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Після виснажливих випробувань на всіх чекав святковий весняний концерт, у фіналі якого переможці Олімпіади були нагороджені почесними грамотами та призами.

Кафедра мовної підготовки висловлює подяку всім учасникам та запрошує до участі в Олімпіаді наступного року!

Студенти в затишних аудиторіях ХНАДУ виконують завдання
Вікторина
Конкурс чтеців
Нагородження
Наша переможниця Рахматуллаєва Дійора
Учасники олімпіади з інших вузів